Legea „Casă contra credit” a fost adoptată

Legea „Casă contra credit” a fost adoptată

parlamentLegea care le permite românilor să cedeze băncilor locuinţele ipotecate şi să scape, astfel, de datorii, a primit miercuri votul final în Parlament. Proiectul a înregistrat 233 voturi „pentru” în Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Referindu-se la adoptarea acestei legi, cunoscută ca legea „Casă contra credit”, deputatul Cornel Itu a adus următoarele precizări: „Noul act normativ le creează debitorilor posibilitatea de a preda creditorilor imobilele ipotecate, în vederea stingerii obligaţiilor asumate. Proiectul, al cărui coiniţiator sunt, a fost adoptat cu sprijinul Grupului Parlamentar al PSD. Legea era necesară întrucât persoanele care contractau credite și ajungeau în imposibilitate de plată, rămâneau încă datoare băncilor chiar dacă imobilul cumpărat se valorifica în urma executării silite.”

Potrivit deputatului dejean, situația era profund inechitabilă deoarece instituția de credit sau instituția financiară nebancară acorda creditul în condițiile în care valoarea imobilului era stabilită chiar de evaluatori agreați de creditor. Astfel, noul act normativ protejează debitorii contractelor de credit de abuzurile cesionarilor de creanțe și împarte între creditor și debitor riscurile devalorizării. Restabilirea echilibrului contractual înseamnă că în situația unei „crize contractuale” părțile împart riscul.
„Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, debitorul va avea șansa unui noi început, iar pe de altă parte, imobilele pot fi reintroduse rapid în circuitul civil (momentan fiind indisponibilizate). Dispoziţiile legii se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului, izvorând dintr-un contract de credit, este garantată împreună cu unul sau mai mulți coplătitori” – a mai spus Cornel Itu.

Noul act normativ, a fost elaborat ţinându-se cont de tendințele europene manifestate în decizii ale CEDO și Curtea de Justiție a UE, cu referire atât la contractele de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi la contractele care se vor încheia după această dată.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*