Proiect pentru acordarea de facilităţi la furnizarea de gaze naturale

Proiect pentru acordarea de facilităţi la furnizarea de gaze naturale

Consumatorii de gaze casnici cu venituri mici şi cei care din motive de vîrstă sau sănătate necesită continuarea în alimentarea cu gaze naturale vor fi consideraţi clienţi vulnerabili, potrivit unui proiect de ordin privind furnizarea gazelor naturale la consumatorul final, elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

gaz.metan

Definirea consumatorului vulnerabil este importantă pentru că doar clienţii din această categorie vor mai plăti tarife reglementate după liberalizarea completă a pieţei, restul consumatorilor casnici urmînd să îşi negocieze singuri tarifele cu furnizorii.
Astfel, potrivit proiectului de ordin, prezentat de Agerpres, „clientul final aparţinînd categoriei de clienţi casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a). are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale; b). la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate / vîrstă necesită continuitate în alimentarea cu gaze naturale sau alte condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale”.
Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clientului vulnerabil din motive de venituri reduse, facilităţile şi modalităţile de implementare a acestora sînt stabilite de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale şi se comunică furnizorului de către acestea. La fel, criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clientului vulnerabil din motive de sănătate / vîrstă se realizează de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale şi se comunică furnizorului de către acestea.
În urma comunicărilor primite de la instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, furnizorul întocmeşte situaţia centralizatoare privind clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse şi situaţia centralizatoare referitoare la clienţii vulnerabili din motive de sănătate / vîrstă pe care le comunică în timp util operatorului.

Facilităţile oferite

Tipurile de facilităţi specifice asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sînt: * acordarea de ajutoare financiare de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul acestora, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestei facilităţi * facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor, pe baza citirii directe de operator / autocitirii de clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada pentru care se acordă ajutoare financiare de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.
Tipurile de facilităţi specifice asigurate clienţilor vulnerabili din motive de sănătate / vîrstă sînt: * facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor pe baza citirii directe de operator / autocitirii de clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare * asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor tuturor categoriilor de clienţi vulnerabili din motive de sănătate / vîrstă, în aceleaşi condiţii comerciale oferite majorităţii clienţilor finali.
În plus, furnizorii vor trebui să transmită, gratuit, la cererea clienţilor vulnerabili din motive de sănătate / vîrstă, condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plîngerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, dacă se solicită astfel, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, culoarea fonturilor utilizate trebuind să fie în contrast cu cea a fondului.
La solicitarea clienţilor vulnerabili din motive de sănătate / vîrstă, furnizorul / operatorul convine ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă a persoanei respective, notificări, plîngeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul locului de consum. De asemenea, pentru acest tip de clienţi, limitările şi întreruperile planificate vor fi reduse la minimum. „Clienţii finali protejaţi care nu pot fi deconectaţi în situaţii critice şi clienţii întreruptibili de siguranţă care prin reducerea consumului pînă la oprire contribuie la menţinerea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale în situaţii critice sînt stabiliţi de ministerul de resort”, se mai spune în proiectul de ordin.
Acest ordin urmează să abroge Ordinul nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aflat în vigoare în prezent, unde nu se face referire la consumatorul vulnerabil. ANRE aşteaptă propuneri şi observaţii pe această temă pînă la 19 februarie 2016.

www.ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*