Toate instituțiile statului sunt obligate să afişeze pe paginile de internet informațiile de interes public

Toate instituțiile statului sunt obligate să afişeze pe paginile de internet informațiile de interes public

Memorandumul cu tema ”Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”, inițiat de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) și Cancelaria Primului Ministru a fost aprobat miercuri, 2 martie 2016, în Ședința de Guvern.

internet

Din cele 25 de seturi de informații prevăzute în prezentul Memorandum, 19 sunt expres specificate de cadrul legal (în anumite cazuri: solicitări de informații de interes public, petiții, modele de reclamații administrative) urmând ca toate instituțiile să le afișeze în același loc și același mod iar parte din restul de șase au fost propuse de MCPDC după consultări cu societatea civilă respectiv după studierea modelelor de bună practică existente la nivelul unor instituții.

Într-un termen de 2 săptămâni ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, companiile, agențiile și alte instituții din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora precum și instituțiile prefectului vor afișa, în format standardizat și în aceleași secțiuni din paginile de internet, în total 25 de seturi de informații, atât documente prevăzute, minimal, în legea nr. 544/2001 (cum ar fi: programul de audiențe, bilanțul contabil, bugetul instituției) cat și alte documente, publicabile și fără să conțină informații clasificate/ confidențiale, cerute constant de societatea civilă:

– Execuția bugetară
– Evidențierea posturilor vacante
– Agenda persoanelor din conducere
– Drepturile salariale ale persoanelor din aparatul public și beneficiile acestora
– Centralizatorul achizițiilor publice care să arate execuţia contractelor de peste 5.000 euro și contractele aferente
– Formularele tip – cerute de autorităţi persoanelor fizice/juridice, durata completării acestuia urmand a fi specificată.
Prin adoptarea acestui Memorandum, Guvernul urmărește:
– Transparentizarea activității autorităților administrației publice centrale și a instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, în scopul eficientizării informării publicului și prevenirii corupției in sectoarele prioritare;
– Creșterea accesului publicului la informațiile de interes public, prevăzute minimal de lege și suplimentar, cerute insistent de societatea civilă;
– Îmbunătățirea proceselor de structurare a informațiilor și de comunicare a acestora în spațiul public; Uniformizarea modului de aplicare a legislației din domeniul accesului la informații de interes public; Creșterea capacității autorităților publice de furnizare a informațiilor de interes public pentru cetățeni.

MCPDC (care va elabora în continuare și un îndrumar pentru specialiștii instituțiilor), alături de Cancelaria Prim-Ministrului, exercită și rolul de urmărire a aplicării prevederilor Memorandumului.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*