Dejenii sunt chemaţi la dezbatere!

Dejenii sunt chemaţi la dezbatere!

bazin.inot În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administrația publica, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică, textul complet al „Proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru instituire zonă SP – Complexe și Baze Sportive și de Agrement”, însoțit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej , proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.

Ședința de dezbatere va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, vineri  8 aprilie 2016, ora 12.

Documentaţia tehnică şi referatul Serviciului de urbanism pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38, iar observațiile și sugestiile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej , pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe adresa de e-mail primaria@dej.ro până în data de 8 aprilie 2016.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*