„EURO 200” pentru achiziționarea unui calculator continuă și în 2016. Cererile pot fi depuse până pe 21 aprilie

„EURO 200” pentru achiziționarea unui calculator continuă și în 2016. Cererile pot fi depuse până pe 21 aprilie

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a anunțat că programul „EURO 200”, care prevede acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, se va derula și în acest an. Cererile pentru acordarea ajutorului financiar se pot depune până la data de 21 aprilie. personal.pc

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare.
Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin programul „EURO 200” se va face până la data de 21 aprilie.

www.edu.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*