Regulament nou de organizare şi desfăşurare a taberelor, în învăţămîntul preuniversitar

Regulament nou de organizare şi desfăşurare a taberelor, în învăţămîntul preuniversitar

Taberele, excursiile, expediţiile şi alte activităţi de timp liber din învăţământul preuniversitar se vor organiza după un nou Regulament-cadru, aprobat marţi, 12 aprilie, de ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.2262

Potrivit unui comunicat al MENCŞ, remis presei, documentul statuează o serie de reguli şi obligaţii “menite să ducă la asigurarea, din partea cadrelor didactice şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a condiţiilor de siguranţă pentru elevi şi preşcolari” pe durata activităţilor amintite. Totodată, regulamentul stipulează o serie de obligaţii şi pentru participanţii la tabere sau excursii – elevi, profesori şi părinţi, deopotrivă.

„Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este aceea că mută decizia privind aprobarea respectivei activităţi de la inspectoratul şcolar judeţean la unitatea de învăţământ, demers care urmăreşte simplificarea procesului organizatoric. A fost eliminată condiţia ca documentaţia necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o lună înainte. Pe de altă parte, regulamentul face distincţie clară între activităţile realizate în localitatea în care se află unitatea de învăţământ şi cele din altă localitate, reducînd astfel birocraţia în cazul activităţilor derulate în localitate. Mai mult, a fost simplificat şi formularul prin care părintele/tutorele legal îşi exprimă acordul de participare al copilului. Regulamentul stipulează atât documentaţia necesară aprobării şi derulării activităţilor, cât şi obligaţiile cadrelor didactice organizatoare, ale părinţilor şi ale elevilor. Nu în ultimul rând, acesta permite unităţilor de învăţământ elaborarea unor regulamente proprii, adaptate specificului unităţilor de învăţământ” – precizează MENCŞ.

Conform noului regulament, cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţămînt preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber, au obligaţia „să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective”, inclusiv să se asigure că existe acordul părintelui/tutorelui legal privind participarea copilului la excursii/tabere/expediţii.

În ceea ce priveşte elevii şi preşcolarii implicaţi în tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi similare, aceştia au următoarele obligaţii: „să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul; să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/ excursie/expediţie; să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării; să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri; să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără; să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.

Regulamentul prevede că, pentru asigurarea securităţii elevilor şi preşcolarilor, cadrele didactice organizatoare au „cel puţin următoarele obligaţii”: „să sesizeze autorităţile competente cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţa şi protecţia participanţilor la activitate; să asigure cîte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi; să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor; să adapteze activităţile la vîrsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi”. De asemeni, cadrele didactice organizatoare „trebuie să ţină cont de o serie de aspecte logistice pe care trebuie să le aducă la cunoştinţa elevilor şi preşcolarilor participanţi”. Între acestea se regăsesc: scopul şi programul activităţii, obiectivele turistice care vor fi vizitate, durata deplasării (ziua, ora şi locul plecării, respectiv sosirii), localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa pînă la aceasta, şi pachetul de servicii privind transportul, condiţiile de cazare şi masă şi dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (piscine, terenuri de sport etc.).

Potrivit MENCŞ, regulamentul se aplică tuturor activităţilor de timp liber, excursiilor, taberelor şi expediţiilor şi conţine prevederi specifice atît pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţămînt, cît şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate, cu contractarea de servicii de transport, cazare şi masă.

Sursa: ziarulfăclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*