Bilanţ pozitiv la ASTRA Dej

Bilanţ pozitiv la ASTRA Dej

La sfârşitul săptămânii trecute, sâmbătă, 16 aprilie, în Sala Festivă a Liceului Teoretic „Al. Papiu Ilarian” a avut loc Adunarea Generală a Despărţământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, moment de bilanţ al activităţilor astriste dejene, dar şi prilej de întocmire a proiectului viitoarelor manifestări culturale organizate în spritul Asociaţiunii.prezidiu2

După intonarea Imnului României şi al Astrei, alături de grupul vocal „Sfântul Nectarie”, lucrările Adunării Generale au fost deschise de preşedintele ASTRA Dej, ec.dr. Radu Gavrilă, care i-a salutat pe participanţi, cuvinte de bun sosit adresate acestora şi oaspeţilor fiind rostite de asemenea, de primarul Costan Morar şi de prof. Cornelia Platon, din partea instituţiei gazdă.

prezidiu

Următorul moment al reuniunii l-a constituit conferinţa cu tema „Academia Română şi ASTRA” susţinută de Dr Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare şi redactorul şef al revistei „Familia română”, temă prilejuită şi de împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Societăţii Academice, viitoarea Academie Română.

Înfiinţarea unei „academii” româneşti de tipul universităţilor din ţările europene era o necesitate despre care Simion Bărnuţiu scria din Pavia, în 1852: „Deşteaptă-te din somn naţiunea mea, ….aprindeţi focul ştiinţelor până ce nu se lasă noaptea peste ocean, că va fi poate mai înfricoşat şi nu vei putea scăpa. Nu uita că naţiunile se fericesc cu ştiinţa, fiindcă ştiinţa e puterea”. Acest deziderat va prinde contur în 1860 când domnitorul Alexandru Ioan Cuza instituie o comisie pentru elaborarea unui proiect de statute pentru o Societate Academică. Datorită condiţiilor istorice însă, abia la 8 august 1867, la propunerea lui Vasile A. Urechia, se aleg membrii acestei comisii, respectiv: Alexandru Hurmuzachi, Ion Heliade Rădulescu, Timotei Cipariu, George Bariţiu, August Treboniu Laurian şi Vasile A. Urechia. Sarcina efectivă de elaborare a statutului le va reveni lui Timotei Cipariu, vicepreşedinte al ASTREI şi, ulterior, şi vicepreşedinte al Societăţii Academice, George Bariţiu, secretar prim al ASTREI, August Treboniu Laurian şi Vasile A. Urechia.

800px-societatea_academica

Între membrii fondatori ai Societăţii Academice Române, numiţi în anul 1866 de guvernul de la Bucureşti, toţi sau aproape toţi, participaseră la constituirea ASTREI şi figurează pe lista primilor membri ai acesteia. De asemenea, amintim că, între membrii activi, corespondenţi sau onorari ai Societăţii Academice Române şi apoi ai Academiei, figurează numele celor mai ilustre personalităţi ale ASTREI: Andrei Şaguna, Andrei Bârseanu, Augustin Bunea, Athanasie Marian Marienescu, Ioan Micu Moldovan, Nicolae Popea, Ioan Puşcariu, Pavel Văsici, Iosif Vulcan, Sava Popovici Bărcianu, Ioan Lăpedatu, Iacob Mureşianu, Grigore Silaşi, ş.a. Astfel, referindu-se la devenirea viitoarei Academii, dr. Teodor Ardelean a subliniat modul în care „Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” a îndeplinit inclusiv rolul de prim selector pentru viitorii academicieni, după cum Academia a furnizat şi avea să furnizeze ASTREI, un număr însemnat dintre membrii săi de onoare.

radu

După conferinţă, lucrările cu caracter strict administrativ au fost preluate de preşedintele Despărţământului dejean, care a prezentat „Raportul de activitate pe anul 2015”, din care a rezultat o prolifică activitate a Astrei locale, atât pe linie culturală şi educativă, cât şi prin implicarea asociaţiei în sfera civică, a coeziunii sociale. Şi asta deoarece, toate manifestările organizate de ASTRA dejeană s-au bucurat de audienţa unui public interesat, de susţinerea administraţiei locale, a diverselor instituţii culturale şi şcolare din oraş, al sponsorilor şi al mass-media, colaborările şi parteneriatele dovedindu-se de fiecare dată rodnice în menţinerea şi promovarea valenţelor culturale proprii Văii Someşului.

147118

Dintre aceste activităţi (nu mai puţine de 38, în anul 2015), amintim aici: proiectul ” Memoria documentelor”, tipăririle şi lansările de carte, conferinţele organizate cu prilejul unor sărbători naţionale sau date importante din calendarul istoric al ţării, donaţiile de carte, simpozioanele, expoziţiile şi concertele Astrei, între care se evidenţiază „Lada de zestre a folclorului someşean” consacrat sărbătorilor de iarnă, dar şi menţinerea unei strânse legături cu despărţămintele din ţară şi cu Cercurile astriste din Căşeiu, Vad şi Gâlgău.

10687981_875719439145900_560293484610663294_o

Nu în ultimul rând, desfăşurarea la Dej a Şedinţei Comitetului Central al Asociaţiunii „ASTRA REDIVIVA – 25 de ani”, organizată de Despărţămîntul „Dr, Teodor Mihali” în parteneriat cu Primăria Municipiului, a constituit de asemenea un reper important al raportului prezentat astriştilor dejeni şi oaspeţilor: Protosinghel Nicolae Moldovan, stareţul Mănăstirii Nicula, prof. Ioan Seni, preşedintele ASTRA Năsăud, dr. Ligia Dănilă, preşedintele ASTRA Beclean, pr. Ioan Morar, preşedintele ASTRA Gherla şi Vasile Iuga de Sălişte, directorul Editurii „Dragoş Vodă” din Cluj-Napoca.

public3

Oaspeţi, care şi-au exprimat aprecierile pozitive legate de activitatea despărţământului, lor alăturându-li-se şi cele rostite de dejenii: prof. Vasile Matei , Petre Codorean şi Raveca Vlaşin. Cu acest prilej, participanţii „au făcut cunoştinţă” şi cu cel mai tânăr membru al Astrei dejene, scriitorul şi istoricul Marian Horvat, care a vorbit despre proiectele sale literare.

toti

La final, după ce a fost prezentat programul de activităţi pe anul în curs, astriştii dejeni şi oaspeţii lor din judeţele Cluj, Maramureş şi Bistriţa-Năsăud au avut un schimb de discuţii pe tema dezvoltării şi extinderii relaţiilor de colaborare pe linie culturală între despărţăminte şi nu numai.

M. Vaida
Foto: Adrian Sălăjan

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*