Sărbătoare de hram la Biserica „Sfinții Petru și Pavel” din Dej

Sărbătoare de hram la Biserica „Sfinții Petru și Pavel” din Dej

Miercuri, 29 iunie, la pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, biserica protopopială greco-catolică din Dej şi-a sărbătorit hramul. Răspunzând invitației preotului protopop Laurențiu Biriș, spre bucuria comunității greco-catolice din oraș Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop al Eparhiei Dej-Gherla s-a aflat în mijlocul credincioșilor oficiind Sfânta Liturghie alături de preoții parohiilor dejene și din zonă.

PS Florentin Crihălmeanu
PS Florentin Crihălmeanu
Predica Preasfinţiei Sale Florentin i-a avut în centru pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel: „Sfântul Apostol Petru se află la Poarta Împărăţiei, el este cel căruia Isus i-a spus: Ţie îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor. El nu primeşte doar puterea de a lega şi de a dezlega, putere pe care o primesc toţi apostolii, Petru a primit în plus puterea de a deschide Împărăţia Cerurilor. De asemenea, în timpul vieţii apostolice a lui Petru, Isus îi schimbă numele: ‘Tu eşti Simon, Fiul lui Iona, de acum înainte te vei chema Chefa – Petros’, (adică Piatră), iar la timpul rânduit, când Petru spune ‘Tu eşti Fiul Dumnezeului celui viu’, Isus îi va răspunde ‘Tu eşti Petru şi pe această Piatră voi edifica Biserica Mea şi puterile răului nu o vor dărâma”.

DSCN1775

„În Evanghelia de la Luca, Isus îi adresează un cuvânt numai lui Petru: ‘Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă încerce, dar eu m-am rugat pentru tine, ca tu oarecând, întorcându-te, să întăreşti pe fraţii tăi’. Iată, credinţa lui Simon Petru izvorăşte din această rugăciune pe care Isus o face numai pentru el. Isus nu îi spune lui Petru că nu va cădea, nu îi spune că el are calităţile cele mai înalte, dar îi garantează întoarcerea la credinţă: Când te vei întoarce, întăreşte pe fraţii tăi”.

„Iată de ce Biserica Catolică astăzi vorbeşte de Petru ca fiind primul între apostoli, un rol pe care nici un altul nu îl poate avea. Rolul lui Petru rămâne unic, pentru că, aşa cum spune Conciliul Vatican II: ‘Semnul vizibil al unităţii Bisericii lui Hristos este Petru şi urmaşii lui’. Dar alături de Petru este şi Pavel, al cărui rol a fost de asemenea important. Ştim că Pavel a fost un mare persecutor al Bisericii şi el o recunoaşte de mai multe ori dar, pe drumul Damascului, când mergea cu scrisori tocmai pentru a aresta creştinii, i se arată o lumină atât de puternică încât îl doboară de pe cal şi acolo aude cuvântul lui Isus. Astfel se petrece întoarcerea lui Pavel spre credinţă. Din marele persecutor al creştinilor, el devine marele Apostol”.

„Pavel aduce un element esenţial credinţei – deschide credinţa creştină pentru toţi, nu numai pentru iudei, pentru ca nu cumva această credinţă în Hristos să rămână o nouă sectă a iudeilor, aşa cum erau fariseii, saducheii sau chiar şi esenienii. Creştinismul este mult mai mult decât o sectă iudaică şi Pavel este primul care merge în călătorie spre păgâni, pentru a le propovădui credinţa în Hristos. Putem spune că prin Pavel, credinţa creştină câştigă în catolicitatea ei, în universalitatea ei. Iată, deci, cei doi Corifei care stau la fundamentul acestei biserici protopopiale: Petru, Corifeul Apostolilor şi garanţia dreptei-credinţe, şi Pavel, Apostolul Neamurilor şi cel care dă nota de catolicitate a credinţei noastre”.
DSCN1792

Totodată, sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel a fost o invitaţie la a comemora mulţimea creştinilor care, începând din secolele Bisericii primare, au murit pentru credinţa lor în Biserica lui Petru şi a lui Pavel. Între aceştia se află şi martirii şi mărturisitorii Bisericii Greco-Catolice, cei care au fost martirizaţi în regimul comunist pentru că au dorit să păstreze comuniunea cu Biserica Romei.

Nu în ultimul rând, pentru credincioșii greco-catolici din Dej, sărbătoarea de azi a însemnat și aniversarea a zece ani de la sfinţirea, în 25 iunie 2006, a bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, una dintre cele mai frumoase biserici din Eparhia de Cluj-Gherla.

DSCN1742 DSCN1773

M. V.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*