ADMITERE LICEU 2016: Înscrieri, până MARŢI!

ADMITERE LICEU 2016: Înscrieri, până MARŢI!

Vineri, 8 iulie, au început înscrierile la liceu pentru anul şcolar 2016-2017. Ministerul Educației recomandă părinților și elevilor să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, ordonate cât mai realist. Ulterior, în intervalul 9-13 iulie, fișele de înscriere vor fi validate.inscriere

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 75%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 25%).

În perioada 8-12 iulie, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile în fișele de înscriere.

Din datele inspectorilor şcolari, este foarte important ca elevul să aibă pe fişa de opţiuni cât mai multe specializări completate, în aşa fel încât repartizarea computerizată să îi aloce un loc în consonanţă cu media sa de admitere.

Locuri - licee Dej
Locuri – licee Dej

Ultima medie de intrare de anul trecut la unitatea şi specializarea dorită trebuie coroborată obligatoriu cu poziţia în ierarhia judeţeană de anul acesta.

Prin amabilitatea domnului profesor Sorin Borodi, vă punem la dispoziție tabelul cu numărul de locuri existente în liceele dejene, împreună cu tabelul de Ierarhie admitere 2016 pentru zona Dej:
http://sorinborodi.ro/Ierarhie_2016.pdf

Din datele inspectorilor şcolari, este foarte important ca elevul să aibă pe fişa de opţiuni cât mai multe specializări completate, în aşa fel încât repartizarea computerizată să îi aloce un loc în consonanţă cu media sa de admitere. Ultima medie de intrare de anul trecut la unitatea şi specializarea dorită trebuie coroborată obligatoriu cu poziţia în ierarhia judeţeană de anul acesta.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

media-admitere

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017 este programată pe data de 19 iulie.

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați are loc între 21 și 29 iulie.
Candidații rămași nerepartizați, din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii, vor fi repartizați în data de 28 iulie. Aceștia își vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Pentru mai multe detalii, accesați:
http://admitere.edu.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*