Au început înscrierile la universitățile clujene

Au început înscrierile la universitățile clujene

UBBUniversitățile clujene fac de luni, 18 iulie, înscrieri la admiterea în anul de învăţământ 2016-2017.

Pentru cei interesaţi, iată informaţii din surse autorizate:

Universitatea Babeş-Bolyai scoate la concurs, pentru nivelul licenţă, un număr de 4915 locuri bugetate şi peste 2700 locuri pentru învăţământul la distanţă şi cel cu frecvenţă redusă. Din totalul locurilor bugetate, 60 sunt destinate candidaţilor de etnie rromă. (Paul Fărcaş, purtător de cuvânt al UBB).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
are 5 facultăţi: Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Agricultură, Horticultură, Zootehnie-Biotehnologii şi Medicină Veterinară.

In acest an există 1800 de locuri pentru licenţă, din care 880 bugetate, 648 cu taxă şi 230 pentru învăţământ la distanţă, iar pentru masterat sunt 694 locuri, din care 415 bugetate şi 279 cu taxă. Înscrierile se fac până vineri, 22 iulie, ora 16. Examenul pentru master, care constă dintr-un interviu, va avea loc vineri dimineaţa de la ora 8.

Admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară presupune o probă teoretică la Chimie Organică şi Biologie. Candidatul vine, se înscrie, apoi intră în sala de test iar rezultatul va fi înregistrat pe loc. (Laura Stan, purtător de cuvânt al USAMV).

Universitatea Tehnică dispune de 3200 de locuri bugetate şi 2300 cu taxă.
Universitatea Tehnică are 99 de programe de studiu pentru învățământul de licenţă şi 103 programe destinate masteranzilor. Avem 12 facultăţi, dintre care 9 la Cluj-Napoca, 3 la Baia Mare, plus cele patru extensii de la Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău.

Înscrierile se fac până în 22 iulie pentru facultăţile care au probe scrise, adică Arhitectură şi Automatică şi calculatoare, respectiv până în 25 iulie pentru facultăţile la care admiterea se face pe baza concursului de dosare. (Mirela Boţan, purtător de cuvânt al UTCN).

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”
va organiza concurs de admitere pentru nivelul licență la următoarele programe de studiu:

– Facultatea de Medicină: medicină, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie și recuperare, radiologie-imagistică.

– Facultatea de Medicină Dentară: medicină dentară, tehnică dentară.

– Facultatea de Farmacie: farmacie, nutriție și dietetică.

Calendarul examenului de admitere la studii de licență este următorul:
– înscriere: 18 -22 iulie
– susținerea examenului de admitere: 25 iulie

Taxa de înscriere la examenul de admitere este de 300 lei, iar taxa de înmatriculare în anul I de studiu, pentru cei admişi, este de 50 lei.

Sursa: Radio Cluj

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*