Program de reducere a poluării pentru apele de suprafață

Program de reducere a poluării pentru apele de suprafață

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, ”Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți”, precum și ”Lista actualizată a substanțelor prioritare din domeniul politicii apei”.poluare

Programul cuprinde toate măsurile aplicate apelor de suprafață pentru reducerea poluării cu substanțe prioritare și principalii poluanți sau eliminarea poluării cu substanțe prioritar periculoase, provenite din toate sursele de poluare ale activității umane, care pot afecta calitatea apelor de suprafață.

Actul normativ desemnează Administrația Națională „Apele Române” drept autoritate competentă pentru aplicarea măsurilor prevăzute în Program.

De asemenea, prin această hotărâre au fost aprobate specificațiile tehnice pentru analiza chimică utilizată în monitorizarea stării apelor de suprafață și criteriile minime de performanță pentru modelele de analiză chimică care sunt aplicate pentru monitorizarea stării apelor și a sedimentelor, precum și normele pentru demonstrarea calității rezultatelor analitice.

Practic, este completat cadrul legislativ de protecție a calității apelor de suprafață, care sunt utilizate ca sursă de apă brută destinată proceselor și tehnologiilor de potabilizare pentru populație, sursă de apă pentru irigații, producere de energie, suport de viață pentru speciile de pești și moluște. Se are în vedere, astfel, îmbunătățirea calității apelor de suprafață dulci și saline, ceea ce va reflecta pozitiv asupra stării globale a sănătății populației și a stării calității apelor comunitare.

De asemenea, prin noile reglementări, se acordă o atenție sporită calității ecosistemelor acvatice și terestre direct dependente de apele de suprafață.

Conform actului normativ, sunt identificate noile substanțe existente în mod real și semnificativ în apele de suprafață din România și se propun măsuri în planul de management aferent perioadei 2016 – 2020.

Potrivit Directivei Cadru Apă 2000/60/EC, lista substanțelor prioritare și a standardelor de calitate pentru apele de suprafață este revizuită periodic, prin acte legislative comunitare. Lista principalilor poluanți naționali se modifică periodic, în funcție de apariția sau dispariția de activități umane, industriașe sau de altă natură.

La data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se abrogă HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice.

guv.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*