Învăţământul profesional de tip dual, în dezbatere publică

Învăţământul profesional de tip dual, în dezbatere publică

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică până în 26 august Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de tip dual, de stat, pentru nivelul 3 din Cadrul Naţional al Calificărilor. Metodologia va fi pilotată în anul şcolar 2016-2017, la solicitarea operatorilor economici interesaţi, într-o serie de unităţi de învăţământ, informează AGERPRES.

Conceptul propus prevede, printre altele, implicarea integrală a agentului economic în procesul de formare profesională a elevilor, dar şi în deciziile luate în consiliul de administraţie al şcolii, precum şi acordarea de stimulente financiare elevilor sub forma „bursei profesionale”.ucenici

Potrivit proiectului, începând cu anul şcolar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de tip dual se stabileşte anual pe baza solicitărilor operatorilor economici, corelate cu tendinţele pieţei muncii şi nevoile de dezvoltare. Totodată, începând cu anul şcolar 2017-2018, admiterea elevilor în învăţământul profesional de tip dual va fi reglementată prin metodologie specifică aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei. „Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional de tip dual se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a practicii la operatorul economic”, prevede proiectul publicat pe site-ul MENCS.

Propunerile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa de email consultare-dual@tvet.ro.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*