Amenzi între 20.000 și 40.000 de lei pentru modificări în apartament, fără autorizație

Amenzi între 20.000 și 40.000 de lei pentru modificări în apartament, fără autorizație

Din 24 august au intrat în vigoare noile prevederi privind calitatea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, referitoare la perioadele minime de garanție și dublarea amenzilor ce pot fi acordate. Modificările au fost aduse de Parlament, în luna iunie, și au fost promulgate luna trecută de președinte.

apartament-modificat-800x600 Contractele încheiate între părți trebuie să prevadă, de astăzi, o perioadă minimă de garanție. Durata acesteia va fi de 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B (construcții de importanță excepțională sau deosebită, de genul baraje înalte, reactoare nucleare, clădiri de cult, monumente de arhitectură, căi ferate, șosele, poduri, porturi, aeroporturi de interes național, muzee, arhive și biblioteci de importanță națională), de 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C (construcții de importanță normală, de genul clădiri de de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale sau social-culturale), respectiv de 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D (construcții de importanță redusă, de genul clădiri de locuințe cu parter sau parter și un etaj).

De reținut că perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în acest interval.

Totodată, intervențiile la construcțiile existente (incluzând lucrări de desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare sau renovare) se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic.
Cât despre amenzi, cu o sumă cuprinsă între 20.000 de lei și 40.000 de lei vor fi sancționate, printre altele:

– executarea unei construcții noi, intervenția la o construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare și executare.

– realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale.

– încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor.

– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale.

– recepţionarea construcţiei de către investitor cu încălcarea prevederilor legale.

– elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora.

– darea în folosință a construcției înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

Cu o sumă cuprinsă între 10.000 de lei și 20.000 de lei vor fi sancționate, printre altele:

– realizarea de construcţii fără specialişti responsabili tehnici cu execuţia, autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii.

– nepredarea cărţii construcţiei de către investitor proprietarului, respectiv documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor.

– necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale.

– neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii.

Cei sancționați pot plăti jumătate din amendă în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință a sancțiunii.

Pe lângă amenzi, vor putea fi însă aplicate și sancțiuni complementare, precum suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiștilor din construcții.

Prevederile se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora (instalații electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare), indiferent de forma de proprietate, destinație, sursă de finanțare, categorie și clasă de importanță. Cu alte cuvinte, se aplică și construcțiilor realizate cu bani de la bugetul de stat.

Sursa: digi24.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*