Poliţia de Frontieră Română organizează concursuri pentru posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră

Poliţia de Frontieră Română organizează concursuri pentru posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră

Poliţia de Frontieră Română anunţă că organizează concursuri pentru ocuparea a 759 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră. politia-frontiera

A început procedura de ocupare, prin concurs, prin încadrare directă, trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor cu studii superioare sau reîncadrare, a unor posturi vacante, în vederea completării deficitului existent la nivelul instituţiei, se arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Posturile scoase la concurs prin încadrare directă sunt repartizate astfel:

604 posturi de agenţi în structurile operative ale PFR, în serviciile specializate în supravegherea și controlul frontierei, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în compartimentele ture de serviciu ale Sectoarelor Poliţiei de Frontieră și în punctele de trecere aeroportuare;

78 posturi (46 ofiţeri şi 32 agenţi) în structurile suport, specializate în diferite domenii de activitate – financiar, comunicaţii, logistică, administrativ, tehnic etc.

De asemenea, vor mai fi scoase la concurs:

71 posturi de ofiţeri, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor cu studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale;

6 posturi de ofiţeri în domeniul operativ, prin procedura de reîncadrare, cu recrutarea persoanelor care au avut calitatea de poliţist.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și structurile teritoriale organizatoare vor publica anunţurile de concurs, conform prevederilor legale, pe paginile web oficiale, începând cu data de 27 septembrie (www.politiadefrontiera.ro)

Depunerea cererilor de înscriere la concurs pentru posturile operative de agenţi scoase la concurs prin încadrare directă (din sursă externă), se va face în perioada 27 septembrie – 4 octombrie, între orele 9.00-13.00 şi 14.00-16.00, inclusiv în zilele de sâmbătă (1.10.2016) şi duminică (2.10.2016), între orele 09.00-13.00, la sediul structurilor organizatoare.

Concursul de încadrare pentru posturile de agenţi din domeniul operativ (din sursă externă) se va susține în urma promovării probelor eliminatorii (testare psihologică, vizita medicală şi proba de evaluare a performanţei fizice). Pentru aceste posturi, subiectele vor fi elaborate de către o comisie centrală constituită la nivelul I.G.P.F. şi vor fi transmise simultan, în ziua concursurilor, la structurile teritoriale organizatoare. Testul scris de verificare a cunoștinţelor va fi de tip grilă.

Concursurile pentru ocuparea posturilor de specialişti din sursă externă şi cele pentru ocuparea posturilor prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor cu studii superioare sunt în faza de constituire a comisiilor, informaţiile necesare urmând a fi publicate în perioada imediat următoare, pe paginile de internet ale structurilor organizatoare

Informaţii complete privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs, condiţii de recrutare, probe de selecţie şi criterii de departajare, precum şi tematica şi bibliografia necesare susţinerii concursului/examenului pentru post pot fi obținute de la structurile de resurse umane ale I.G.P.F., inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, Gărzii de Coasta, Bazei de Reparații Nave Brăila, Şcolii de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, avizierele de la sediile instituțiilor, precum şi de pe site-urile instituționale.

Această activitate, care presupune completarea deficitului existent la nivelul P.F.R., se înscrie în obiectivele instituţiei de creştere a capacităţii de acţiune la nivelul structurilor teritoriale şi, implicit, întărirea componentei operative a Poliţiei de Frontieră – se specifică în comunicatul remis presei.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*