Amenzi mai mari pentru nerespectarea liniștii și ordinii publice

Amenzi mai mari pentru nerespectarea liniștii și ordinii publice

Parlamentul cere pedepse majorate pentru 30 de încălcări și infracțiuni ale Legii privind ordinea publică. Amenzile vor fi cuprinse între 300 lei și 7.500 de lei, cele mai mari fiind prevăzute pentru neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni sau discoteci și împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data de 29 iunie.

„Constituie contravenție încălcarea oricărei norme de conviețuire socială, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni. Pentru ca toate acestea să fie cât mai mult evitate, rebuie să existe și un regim sancționator adecvat”, argumentează inițiatorii proiectului legislativ în expunerea de motive.

Sancțiunile cele mai mici, între 300 lei și 800 de lei, vor fi aplicate pentru încălcarea a 10 norme de conviețuire socială, printre care se numără alarmarea publicului și a organelor de intervenție în caz de pericol, fără motiv întemeiat, scrierea sau desenarea pe pereții clădirilor sau pe garduri, în locuri publice, lăsarea în libertate sau nesupravegheate a animalelor care pot prezenta pericol, dar și refuzul unei persoane de a se identifica la cererea organelor de oridne publică.

Potrivit documentului, se sancționează cu amendă de la 300 lei la 800 lei:

apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;

alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;

scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;

ăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;

servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;

refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li sa încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;

lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;

Cele mai mari sancțiuni, cu sume cuprinse între 4.000 lei și 7.500 lei, vor fi date pentru următoarele fapte:

neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci și în alte locuri de distracție sau de agrement pe care le conduc, precum și refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;

împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice.

Proiectul de modificare a legii, postat în dezbatere publică la Senat, în cursul acestei săptămâni, urmează să fie analizat de parlamentari la începutul sesiunii din luna septembrie.

sursa: senat.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*