DEJ: Zilele Europene ale Patrimoniului

DEJ: Zilele Europene ale Patrimoniului

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMOIULUI reprezintă o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene începând cu anul 1985, an în care, în Franța au fost organizate pentru prima dată evenimente consacrate acestui demers.

Din 1999, Zilele europene ale patrimoniului au un slogan permanent: „Europa, un patrimoniu comun”, iar obiectivele promovate cu acest prilej sunt: sensibilizarea cetățenilor europeni față de bogăția și diversitatea culturală a Europei; constituirea unei atmosfere adecvate care să încurajeze acceptarea mozaicului bogat de culturi europene; combaterea rasismului și xenofobiei și favorizarea unei mai mari toleranțe în Europa și dincolo de frontierele naționale; sensibilizarea publicului și autorităților politice despre necesitatea de a proteja patrimoniul cultural împotriva noilor amenințări; invitarea Europei să riposteze provocărilor sociale, politice și economice cu care se confruntă.

În anul 2015 a fost luată decizia de a se sărbători Zilele europene ale patrimoniului sub un generic comun. Astfel, în 2016, Zilele europene ale patrimoniului au stat sub genericul „Patrimoniul cultural și comunitățile”, iar în acest an tema comună este „Patrimoniul și natura: un peisaj al posibilităților'”. O temă care pune accent pe valorile patrimoniului încorporate în natură, pe maniera în care mediul formează viețile și stilul de viață ale oamenilor și poate influența bunăstarea lor socio-economică.

În calendarul activităților culturale românești ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI sunt sărbătorite începând cu anul 1992, în luna septembrie (16-17 septembrie), evenimentul fiind dedicat nu doar vizitării monumentelor istorice și a siturilor arheologice, ci și punerii în discuție a temelor referitoare la cunoașterea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural material, imaterial și natural.

În acest context, vineri, 15 septembrie, Primăria Municipiului Dej, prin Serviciul Cultură, Sport Turism a organizat – în parteneriat cu Centrele de Informare și Promovare Turistică din Dej, Cășeiu, Cuzdrioara, Mica, Vad, Ciceu-Mihăiești și Primăria Bobâlna – o conferință de lucru pentru identificarea patrimoniului local și realizarea unei strategii comune de promovare turistică a zonei. La eveniment, alături de reprezentantele centrelor de informare turistică din comunele amintite, au fost prezenți primarul Costan Morar, viceprimarul Teodora Muncelean și consilierul Gheorghe Giurgiu, președintele comisiei învățământ-cultură din cadrul Consiliului Local Dej.

Cu acest prilej, prof. Constantin Albinetz, șef Serviciu Cultură-Sport-Turism, a susținut o prelegere având ca temă „Identificarea patrimoniului cultural de la confluența Someșurilor” scopul acesteia fiind identificarea și punerea în valoare a monumentelor istorice existente, siturilor arheologice, colecțiilor de artă, meșteșugurilor tradiționale, gastronomiei locale etc., care permit atât locuitorilor din zonă cât și turiștilor europeni (și nu doar europeni) să cunoască patrimoniul nostru cultural comun.

„Având în vedere că majoritatea localităților dețin un patrimoniu bogat în domeniul istorico-etnografic, un patrimoniu natural deosebit și un patrimoniu imaterial în domeniul dansurilor, cântecelor populare, a obiceiurilor și tradițiilor putem construi proiecte pentru un viitor comun al acestor comunități”, a fost concluzia conferinței de lucru.

Nu în ultimul rând, descoperirea de către cetățeni a unor noi valori culturale care se află în apropierea locuințele lor, dar a căror existență le este, poate, necunoscută, poate contribui la salvgardarea patrimoniului cultural, a memoriei noastre colective, în ultimă instanță.Concret, în viitorul foarte apropiat, urmează să fie elaborată o strategie comună pentru valorificarea potențialului turistic al Văii Someșului, precum și elaborarea unor circuite turistice și valorificarea gastronomiei locale în cadrul unui festival cu produse specifice acestei zone.

M.V.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*