„Contraste și armonii” pe simezele Galeriei de Artă Dej

„Contraste și armonii” pe simezele Galeriei de Artă Dej

Prima expoziție din acest an, Contraste și armonii, vernisată vineri, 26 ianuarie, la Galeria de Artă din Dej, a reunit pe simeze lucrările a 13 artiști plastici din Cluj-Napoca, Reghin, Sibiu, Târgu Mureș și Turda, membri ai Asociației Artiștilor Plastici Mureș. Despre expoziție și lucrările artiștilor au vorbit dr. Alexandrina Mircea și profesorul pictor, Vasile Mureșan.

La o primă privire de ansamblu, expoziţia se prezintă ca o pluralitate de modalităţi expresive specifice picturii, sugerată chiar prin titlu, în care se remarcă individualitatea stilistică a expozanților, bogăţia lor imaginativă şi o pasionantă vervă a comunicării cu publicul, ca reflex al unei nevoi firești de confesiune și dialog întru artă.

Prin urmare, lucrările semnate de: Voichița Cecălăcean (Cluj), Marcel Naște, Reman Melinda (Reghin), Olimpia Sipeanu Coman (Sibiu), Czirjek Lajos, Fabian Margit, Gall Burjan Rozalia, Antonela Giurgiu, Olimpia Leah, Emilia Lupu, Vasile Mureșan, Ioan Rusu (Târgu Mureș) și Marta Deleanu (Turda), dincolo de contrastele inerente unor tehnici și viziuni diferite, se află într-o perfectă armonie vizuală, oferind publicului o fertilă consonanţă între diferitele ipostaze ale postmodernităţii, între figurativ și nonfigurativ, între materialitatea cromatică îndrăzneață a imaginii (Antonela Giurgiu, Emilia Lupu, Olimpia Leah, Marta Deleanu, Vasile Mureșan, Marcel Naste) și tonalitățile lirice ale unor peisaje sau compoziții, nostalgic evocatoare (Fabian Margit, Czirjek Lajos, Reman Melinda, Ioan Rusu, Olimpia Sipeanu Coman, Gall Burjan Rozalia, Voichița Cecălăcean).

O expoziție exuberantă și plină de vitalitate, care a adus la Dej un crâmpei din rodul muncii unor artiști care, înregistrând momentul prezent al propriei lor deveniri pe plan creativ, se înscriu în același timp, cu claritate, în cadrul stilistic al artei contemporane românești.

Expoziția poate fi văzută de iubitorii de frumos până în data de 14 februarie 2018.

Asociația Artiștilor Plastici Mureș s-a înființat în aprilie 1977, inițial purtând numele de „Asociaţia artiştilor plastici amatori şi a creaţiei de artă populară din judeţul Mureş”. În 1982, asociația obține un sediu, inaugurat în 1984, ca Sala Unirea.
Din 1990, asociația devine Asociația Artiștilor Plastici Mureș, iar anul următor dobândește personalitate juridică. Categoriile socio-profesionale din care provin artiştii prezintă o mare diversitate atât ca ocupaţii, cât şi ca nivel de studii: absolvenţi de învăţământ superior-academic, vocaţional-de artă, tehnologic, economic; absolvenţi de liceu de artă, liceu teoretic, economic, tehnologic, absolvenţi de şcoală profesională, postliceală, absolvenţi ai Şcolii de Artă, autodidacţi.

După 1991, asociația își diversifică paleta de preocupări artistice, sprijinind şi promovând creatorii de artă din domeniile: pictură, sculptură, grafică, ceramică, metaloplastie, sticlărie, artă vestimentară, marochinărie, obiecte decorative, păpuşi etc.
Totodată, Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş şi-a sporit numărul manifestărilor expoziţionale colective care au devenit deja tradiţionale, iar Sala „Unirea” nu mai este doar o sală de expoziţii, ci un adevărat lăcaş de cultură şi educaţie, unde, bilunar, publicul este invitat la evenimente artistice în care artele vizuale se împletesc cu poezia, cu muzica, cu arta dramatică sau dansul, oferind momente de o reală elevație spirituală.

M. Vaida

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*