Adunarea Generală ASTRA Dej 2018

Adunarea Generală ASTRA Dej 2018

Sala Amfiteatru al Liceului Teoretic „Al. Papiu Ilarian” a găzduit sâmbătă, 14 aprilie, Adunarea Generală, anuală, a Despărţământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA, moment de bilanţ al activităţilor astriste dejene şi prilej de prezentare a viitoarelor proiecte și manifestări culturale, organizate în spritul Asociaţiunii.

După intonarea Imnului României, interpretat de solista Dana Feherdi şi al Astrei, în interpretarea folkiștilot Marin și Petra Grad, lucrările Adunării Generale au fost deschise de preşedintele despărțământului dejean, ec. dr. Radu Gavrilă, care i-a salutat pe participanţi, cuvinte de bun sosit adresate acestora şi oaspeţilor sosiți din Năsăud, Beclean, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș și Gherla fiind rostite și de primarul Costan Morar, de prof. Dorina Gherman, directorul instituţiei gazdă și deputatul Cornel Itu.

Potrivit unei vechi tradiții, lucrările Adunării Generale, desfășurate în prezența prof.univ.dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii ASTRA, au fost precedate de o conferință, prelegerea cu titlul „Centru și periferie” fiind susținută de prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta. Nu înainte de o succintă trecere în revistă a câtorva date esențiale din biografia și activitatea conferențiarului, sarcină ce i-a revenit lui Zorin Diaconescu, președintele Societății Scriitorilor din Bistrița.

Următorul moment al întâlnirii astriștilor dejeni l-a constituit prezentarea „Raportului de activitate pe anul 2017”, de către prof. Corina Borșan, raport din care a rezultat o prolifică activitate a despărțământului, pe linie culturală, educativă și civică. Dintre acestea, amintim proiectele multianuale: „Memoria documentelor”, tipăririle şi lansările de carte, conferinţele organizate cu prilejul unor sărbători sau date importante din calendarul evenimentelor naționale, donaţiile de carte, simpozioanele, concursul „Cupa Someșeană” (în colaborare cu Garnizoana Dej), activitățile cercurilor astriste (literar, artă plastică, dansuri populare), expoziţiile şi spectacolele, între care se evidenţiază „Lada de zestre a folclorului someşean” și festivalul „La Cășeiu colindăm, pe Domnul Îl lăudăm”, ambele consacrate sărbătorilor de iarnă, dar şi menţinerea unei strânse legături cu despărţămintele din Năsăud, Beclean, Târgu Lăpuș, Gherla, Blaj, Sibiu, Iași, Șomcuta Mare, ca de altfel şi cu Cercurile astriste din Căşeiu, Vad şi Gâlgău.

În afara acestor proiecte, derulate an de an, ASTRA Dej a inițiat și altele, noi, care au demarat la finele anului 2016 și au continuat cu succes în 2017: „Conferințele Astrei dejene”, „Ambasadori ai culturii și civilizației someșene” și „Tineri la tribuna Astrei”, la care s-a adaugat și prima ediție a Școlii Academice Internaționale – „Dr. Teodor Mihali – Bancherul”, având ca temă: „Economie şi istorie la confluenţa Someşurilor” (SATM). Organizat de Despărțământul Dej al ASTRA, în parteneriat cu Primăria municipiului Dej, evenimentul desfășurat tot în Sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „Al. Papiu Ilarian” s-a bucurat de o amplă colaborare și susținere din partea Comisiei de Istorie Economică și Istoria Gândirii Economice a Academiei Române, precum și a Secţiunii Economice a Asociaţiunii ASTRA.

Prezentarea raportului financiar de către trezorierul ec. Virgil Mârza, a programului pentru anul în curs, precum și felicitările și aprecierile legate de activitatea dejenilor, adresate de către oaspeți au încheiat prima parte a Adunării Generale.

Partea a doua a reuniunii, avându-l ca moderator pe prof. univ. dr. Dumitru Acu, a fost consacrată alegerii noului președinte al despărțământului dejean al ASTRA. Fiind singurul candidat pentru această funcție, ec. dr. Radu Gavrilă a fost reales în unanimitate, încrederea acordată pentru un nou mandat validând în fapt activitatea acestuia, fără de care Astra Dej, cu siguranță nu ar mai fi ceea ce este în prezent.

Adunarea Generală a astriștilor dejeni s-a încheiat cu înmânarea unor diplome de onoare, cu schimburi de cărți și publicații, dar și cu discuții colocviale pe marginea numeroaselor proiecte comune, actuale și viitoare

M. Vaida

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*