Modernizare infrastructura străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej – Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului

Modernizare infrastructura străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej – Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului

Proiectul „Modernizare infrastructura străzi pentru accesul între zona centrala si Ocna Dej – Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului” cod SMIS 118103 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către MUNICIPIUL DEJ și are o valoare totală de 45728933,04 lei din care contribuția FEDR 38851020,59 iar 44792941,37 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord -Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este scăderea emisiilor GES prin realizarea de investiții care sa asigure un serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, cu scopul de a reduce numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, municipiul Dej urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înalta calitate si eficienta, reducerea utilizării autoturismelor in paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Obiectul prezentului proiect este modernizarea străzilor Mihai Viteazu, Minerilor, Țibleșului, Albăstrelelor, Eroilor si Pinticului, din municipiul Dej, străzi ce asigura accesul in zona centrala Dej, Ocna Dej, Parcul Balnear Toroc , precum si accesul locuitorilor satului aparținător Pintic la zona central urbana si la rețeaua naționala si europeana de drumuri. Se urmărește atingerea următoarelor obiective:
Creșterea accesibilității și mobilității locuitorilor din zonele izolate către instituțiile publice și de interes din zona centrală
Creșterea calității serviciilor de transport în comun și a atractivității acestuia.
Îmbunătățirea condițiilor de mediu;
Protecția pietonilor și bicicliștilor față de riscurile generate de traficul auto;
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Reducerea poluării generate de trafic
Reducerea efectelor generate de vânt și a zgomotului.
Indicatori:
Lungime infrastructura rutiera – 10,222 km
Suprafața trotuare modernizate – 9423 mp
Suprafața spatii verzi in aliniament modernizate – 2475 mp
Autobuze ecologice achiziționate capacitate mica – 4 buc.
Autobuze ecologice achiziționate capacitate medie – 8 buc.
Sistem bilet electronic (e-ticketing) – 1 buc.
Sistem management inteligent al traficului si supraveghere video – 1 buc.
Stații de încărcare pentru autobuzele electrice – 1 buc.
Stații de îmbarcare pentru calatori transport public – modernizate sau nou construite – 8 buc.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Date de contact beneficiar: UAT MUNICIPIUL DEJ ,str.1 MAI nr.2 tel:0264211790/fax:0264214742
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*