Șapte dintre profesorii clujeni, notați cu 10 la examenul de Definitivat

Șapte dintre profesorii clujeni, notați cu 10 la examenul de Definitivat

Județul Cluj se situează anul acesta pe locul 4 în ce privește ponderea mediilor între 8 și 10 la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, înainte de contestații. Șapte dascăli clujeni au obținut media 10.
Potrivit MEN, procentul de promovare (medii mai mari decât 8) înregistrat de candidaţii care au susţinut proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar (sesiunea 2018) este de 75,75% – înainte de soluționarea contestațiilor. În această sesiune, 8.670 de candidați au dobândit dreptul de a susține proba scrisă. Au fost prezenți în sălile de examen 8.101 candidați (93,44%), 695 de candidați s-au retras, 5 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 4 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Din totalul de 7.397 de candidaţi evaluați la proba scrisă, 5.603 de candidaţi au obținut note între 8 și 10. Dintre aceștia, 169 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 301 candidați au primit note sub 5.

„Ponderea mediilor între 8 și 10 atinge procente de peste 80% în judeţele Gorj (84%), Dolj (82%), Argeș (81,9%), Cluj (81,1%) și în municipiul București (80,54%). Spre deosebire de anii anteriori, în nici un județ nu s-a înregistrat o rată de promovare sub 50%. Rate relativ reduse se consemnează în judeţele Olt (64,9%), Călărași (63,5%), Vaslui (60,6%) și Covasna (57,1%)” – informează MEN.
La proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ au putut participa candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Afișarea primelor rezultate a avut loc marți, 24 iulie, atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate în 27 iulie.

MEN face precizarea că, în urma unor măsuri legislative operate în 2016, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale. De asemeni, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

sursa: ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*