Proiect de lege: hipermarketurile, motivate să doneze alimente

Proiect de lege: hipermarketurile, motivate să doneze alimente

Mai mulţi parlamentari au depus la Senat o propunere legislativă pentru modificarea Legii privind diminuarea risipei alimentare, prin care operatorii economici, cum ar fi hipermarketurile, vor beneficia de facilităţi fiscale dacă transferă alimente prin donare.

„Operatorii economici care transferă alimente prin donare, în baza prezentei legi, beneficiază de facilităţi fiscale, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile art 25 (4), litera c, pct 4-7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, arată articolul modificat în proiectul de lege. Articolul 25 din Codul fiscal menţionat de iniţiatori face referire, la alineatul (4), la „cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii: au termen de valabilitate/expirare depăşit, potrivit legii”.

În legea în vigoare, articolul 3 arăta astfel: „(1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, provenite din donaţii sau sponsorizări, se face către operatorii din sectorul agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final”.

Proiectul Legii privind diminuarea risipei alimentare a fost înregistrat în procedură de urgenţă, pe 20 septembrie, la Senat, primă cameră sesizată, for decizional pentru propunerea legislativă fiind Camera Deputaţilor.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*