Școlile vor putea fi sponsorizate, inclusiv de părinți

Școlile vor putea fi sponsorizate, inclusiv de părinți

Codul fiscal ar putea fi modificat astfel încât unitățile de învățământ să poată primi sponsorizări de la părinți sau de la societăți comerciale, conform unui proiect legislativ inițiat în dezbatere la Senat. Proiectul mai prevede ca persoanele fizice care fac sponsorizări să fie încurajate prin deducerea din impozitul pe venit a acestor sume donate.

Prima modificare este a articolului 25, alin. (4), lit. i), care se referă la cheltuielile de sponsorizare:

“i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, altele decât cele efectuate către unitățile furnizoare de educație așa cum sunt definite în Legea educației naționale nr. 1/2011, și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

– valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor.

– valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat“.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prezentei litere, se raportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

O altă completare la același alineat al aceluiași articol de lege este cea referitoare la deductibilitatea sponsorizărilor.

Pentru persoanele care au venituri din proprietate intelectuală, se modifică articolul referitor la aplicarea cotei forfetare (art. 72, alin. (2)).

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, dar indiferent de votul din această cameră, pentru a fi adoptat, trebuie să treacă de votul plenului din Camera Deputaților.

Sursa: legestart.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*