Sărbătorile religioase din luna lui Brumar

Sărbătorile religioase din luna lui Brumar

Luna noiembrie are trei sărbători religioase importante: Soborul Sf. Arhangheli şi Gavril şi al tuturor cereştilor puteri, Odovania sau Intrarea Maicii Domnului în biserică şi Sfântul Andrei, apostolul românilor.

Soborul Sf. Arhangheli şi Gavril şi al tuturor cereştilor puteri. Data: 8 noiembrie 2018

La început a făcut Dumnezeu cerurile şi pământul. Prin asta se înţelege că i-a făcut şi pe îngeri, creaţii netrupeşti, care nu au sex, nu se căsătoresc, nu se înmulţesc şi nici nu mor.
Conform lui Dionisie Aeropagitul există 9 cete de îngeri grupate câte trei: începătorii, arhanghelii şi îngerii – care stau cel mai aproape de oameni, serafimii heruvimii şi tronurile care stau cel mai aproape de Dumnezeu, iar la mijloc stau domniile, puterile şi stăpânii.

Îngerii comunică prin cuvinte ci îşi transmit unii altora gândurile, însă pentru a îşi îndeplini misiunea de mesageri ai lui Dumnezeu, pentru care au fost creaţi ei pot se pot arăta cu înfăţişare omenească, pot vorbi oamenilor, pot purta haine sau aripi.

Sfinţii Arhangheli şi Mihail şi Gavril, alături de Rafael sunt singurii îngeri pomeniţi după nume, primii doi fiind pomeniţi şi în Evanghelie.

Începe Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului.
Data 15 noiembrie 2018

Postul Crăciunului este al doilea post ca lungime din an dar este mult mai uşor. Deşi ţine 40 de zile, aproape cât postul Paştelui, sunt destul de dese dezlegările la peşte. În ziua de ajun se mănâncă numai seara şi doar grâu fiert cu miere, covrigi, turte de făină şi fructe sau seminţe.

Intrarea Maicii Domnului în biserică.
Data: 21 noiembrie 2018

Această sărbătoare este una din cele patru mari sărbători închinate Maicii Domnului, cea care este mai mărită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Astăzi e mai greu de înţeles semnificaţia acestei sărbători, dar în acele vremuri o familie fără copii era vrednică de dispreţ. Cei doi soţi erau consideraţi mult prea păcătoşi înaintea lui Dumnezeu pentru a fi binecuvântaţi cu urmaşi. De aceea sfinţii Ioachim şi Ana au îndurat multe umilinţe până au reuşit să o nască pe Maria. Cei doi trecuseră de ceva timp de vârsta fecundităţii şi renunţaseră la ideea de a fi părinţi, de aceea însăşi venirea pe lume a Mariei este considerată o minune. De asemene faptul că au dăruit-o templului şi nu au păstrat-o pentru ca să aibă grijă de bătrâneţile lor pare şi mai greu de înţeles.
Sfânta Fecioară Maria a fost educată la Templu de preoţi şi feicioarele care slujeau lui Dumnezeu. Aici a învăţat să toarcă lâna şi inul, a ţesut mătase pentru veşminte şi multe altele. Se spune că şi cămaşa de in fără cusături pe care a putrat-o Mântuitorul, şi pe care soldaţii romani care l-au răstignit au jucat-o la zaruri, de mâna ei a fost ţesută.

Sfânta Fecioară Maria împărţea hrana pe care o primea săracilor şi în timp ce-şi spunea rugăciunile în Sfânta Sfintelor, cel mai sacru loc din Templu, venea un înger şi o hrănea cu hrană cerească. Fecioara a petrecut 12 ani în Templu, după care preoţii, îndemnaţi de duhul sfânt, au logodit-o cu dreptul Iosif , pentru a o păzi în casa sa din Nazaret, până la plinirea vremii şi naşterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Sfântul Apostol Andrei.
Data: 30 noiembrie 2018

Sf. Apostol Andrei a fost fratele mai mare al lui sfântul Petru şi a fost primul chemat la apostolat de Iisus Hristos. Cei doi fraţi erau pescari pe marea Galileii. Înainte de a fi apostol al lui Hristos, Sf Andrei era discipol al sfântului Ioan Botezătorul, a fost martor la botezul Domnului şi a auzit cu urechile lui vorbele “iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

După Cinzecime, Sf. Andrei şi-a început apostolatul şi a ajuns până pe teritoriu României de astăzi. I se mai spune şi Apostolul lupilor, deoarece dacii se considerau pe ei lupi, aveau ca simbol lupul, şi se spune că după ce a căzut Sarmisegetuza căpetenia lupilor s-ar fi retras şi ar fi păzit pe Apostolul Andrei în Dobrogea, la peştera în care s-a adăpostit.

ziare.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*