Moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri…

Moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri…

La finele acestui an, fiecare cetățean român va fi îndatorat cu 2.525 de euro după ce la 31 decembrie 2017 a fost îndatorat cu 1.728 de euro. Va fi o creștere de 46%. Aceste cifre reies din informațiile legate de evoluția datoriei publice. Anul trecut s-a încheiat cu o datorie publică de 33,53 miliarde de euro iar în acest an se mai adaugă alte 15,4 miliarde de euro, adică 72 de miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor. Banii atrași sunt destinați acoperirii deficitului bugetar și rostogolirii altor credite ajunse la scadență. Atragerea resurselor financiare de pe piața internă se realizează prin intermediul licitațiilor de titluri de stat organizate cu caracter regulat de către Banca Națională a României, în calitate de agent al statului, iar volumul estimat al acestora se anunță în prealabil la sfârșitul fiecărei luni pentru luna următoare.

În anul 2018 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 72 miliarde de lei, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanțelor Publice de pe piețele interne și externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de -2,97% din PIB (aproximativ 28 miliarde de lei) precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2018. Volumul indicativ de titluri de stat estimat a fi emise în anul 2018 pe piața internă este de aproximativ 46 miliarde de lei în timp ce finanțarea deficitului bugetar de pe piețele externe se realizează prin emiterea de euroobligațiuni într-un volum de aproximativ 5 miliarde de euro în cadrul Programului MTN și prin contractarea/trageri de împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale.

Până în prezent, MFP a realizat implementarea planului de finanțare pentru anul 2018 în condițiile pieței și in conformitate cu programul anunțat. Astfel, până la data de 31 octombrie 2018, Ministerul Finanțelor Publice a atras 37 de miliarde de lei pe piața internă (lei și euro, inclusiv emisiunile de titluri de stat pentru populație) și aproximativ 4,6 miliarde euro de pe piețele externe, totalizând aproximativ 59,2 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat pentru luna noiembrie un volum de 4,2 miliarde de lei, la care se pot adăuga 540 de milioane de lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive, acest volum fiind stabilit prin consultare cu investitorii locali (dealeri primari, administratori de fonduri) luând în considerare cererea acestora și condițiile de piață.

Rezerva financiară în lei și în valută este de aproximativ 42,1 miliarde de lei, acoperind mai mult de 7 luni din necesitățile brute de finanțare. Rezerva financiară în valută la dispoziția Trezoreriei Statului are rolul unei rezerve care asigură protecție în contextul unor perioade de volatilitate și incertitudine mare în piețele financiare care s-ar materializa în mod direct și negativ asupra termenilor și condițiilor de împrumut ale statului român pe piețe financiare, diminuând astfel riscul de refinanțare la nivelul portofoliului de datorie guvernamentală.

MFP nu întâmpină probleme de lichiditate având in vedere nivelul rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei Statului și a disponibilităților în lei aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea necesităților de finanțare rezultate din finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Utilizarea rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei Statului și a disponibilităților în lei aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului depinde de tipul de operațiune efectuat pentru acoperirea necesităților de finanțare, rezultând un efect de contrabalansare a disponibilităților existente în lei și în valută în funcție de instrumentul utilizat. Politica Ministerului Finanțelor Publice în ceea ce privește menținerea rezervei financiare în valută la un nivel sustenabil are în vedere consolidarea acesteia prin împrumuturi contractate de pe piețele financiare externe.

sursa: cotidianul.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*