Cornel Itu: Proiecte de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Cornel Itu: Proiecte de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

După anul 1990, școala profesională a început să fie văzută doar ca un loc pentru copiii slab pregătiți, iar tot mai mulți părinți au început să ezite în a-și trimite copiii către o astfel de școală.

Reconfigurarea unui cadru legislativ pentru învățământul profesional și dual a fost un pas esențial pentru recâștigarea locului acestora în societatea romanească și economia națională. În ultimii ani, s-a alocat din nou cifră de școlarizare pentru învățământul profesional, iar numărul absolvenților de clasa a VIII-a care optează pentru acest tip de învățământ este în creștere.

„În afară de politicile publice și măsurile adoptate de Guvern, elevii din învățământul tehnic vor beneficia de formare profesională, inclusiv prin parteneriate cu firmele private din România și mecanisme de subvenționare a acestor operatori economici, în vederea creării viitoarei generații a forței de muncă, printr-o nouă linie de finanțare de 63,7 milioane de euro, susținută din banii Politicii de coeziune a Uniunii Europene” – a anunțat deputatul PSD, Cornel Itu, printr-un material pus la dispoziția presei.

Apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 Educație și competențe, “Dezvoltarea sistemică a învățământului profesional și tehnic în concordanță cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local” este în pregătire.

În acest sens, proiectele vor fi derulate de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de structură subordonată Ministerului Educației, cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale inițiale, iar beneficiarii pot fi elevii, personalul didactic, formatorii, personalul operatorilor economici cu atribuții în învățarea la locul de muncă, evaluatorii de competențe profesionale.

Potrivit deputatului Cornel Itu, printre activitățile eligibile pentru finanțare se numără: acordarea de burse de studii, sprijin financiar pentru cazare şi masă în internatele școlare, mobilități, constituirea de rețele şi comunități virtuale de studii de la distanță; încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat; organizarea și derularea unor programe de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin învățământ dual, formare de competențe antreprenoriale prin firma de exercițiu și alte activități pentru dezvoltare antreprenorială; programe de dezvoltare profesională a personalului didactic.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*