Aproape jumătate din contractele de muncă, din România, sunt încheiate la salariul minim pe economie

Aproape jumătate din contractele de muncă, din România, sunt încheiate la salariul minim pe economie

Anul trecut, 39,20% dintre contractele de muncă pentru normă întreagă (CIM) erau încheiate la valoarea salariului minim pe economie, în timp ce alte 8,94% depăşeau cu puţin salariul minim pe economie, şi se situau sub 2.150 lei.

Potrivit unui comunicat al Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), anul trecut, 48,14% dintre contractele de muncă pentru normă întreagă (CIM) înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie. Ponderea contractelor de muncă pentru normă întreagă cu salariul brut peste 4.500 lei era de doar 15,34% în totalul CIM înregistrat la nivelul economiei naţionale.

Cei mai mulţi angajaţi sunt specialişti în diverse domenii de activitate

Numărul contractelor de muncă pentru normă întreagă (CIM) a crescut în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018 cu 4,09%, respectiv cu aproximativ 213.000, ajungând la circa 5,42 milioane.

Pe grupe majore de ocupaţii (grupe majore COR), cea mai mare creştere s-a înregistrat la grupa 2 – specialişti în diverse domenii de activitate, cu 53.827 de noi contracte (5,45%), grupa 5 – lucrători în domeniul serviciilor, cu 41.828 noi contracte (5,07%), şi grupa 3 – tehnicieni şi alţi specialişti în domeniul tehnic, cu 36.944 de noi contracte (6,96%).

Singura grupă majoră de ocupaţii care a înregistrat o scădere a numărului de contracte de muncă a fost grupa 8 – muncitori calificaţi şi asimilaţi (în scădere cu 9.734 CIM, 1,41%). Pe de altă parte, această reducere a fost compensată de creşterea de la nivelul grupei 8 – operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente (creştere cu 15.069 CIM, 2,44%).

Numărul de muncitori necalificaţi (grupa 9 COR) a continuat ritmul de creştere înregistrat în anii anteriori (majorare cu 26.006 CIM, 3,29%), cu precizarea că acest ritm a fost sub nivelul creşterii medii înregistrate la nivelul economiei naţionale (4,09%).
Pe ocupaţii (coduri COR), cea mai importantă creştere s-a înregistrat la nivelul muncitorilor necalificaţi la demolarea clădirilor (majorare cu 0.699 CIM, 13,13%), şoferilor de autoturisme şi camionete (plus 8.110 CIM, 7,71%) şi lucrătorilor comerciali (creştere cu 7.066 DIM, +4,94%).

Cele mai importante reduceri ale numărului de contracte individuale de muncă au fost înregistrate preponderent la nivelul sectorului de muncă necalificată. Astfel, între primele patru coduri COR cu dinamică negativă a numărului de CIM se regăsesc trei ocupaţii din industria confecţiilor, respectiv: muncitor necalificat în industria confecţiilor ( scădere cu 8.901 CIM, 9,41%); confecţioner-asamblor articole din textile (diminuare cu 2.512 CIM, 6,9%); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (reducere cu 2.023 CIM, 9,45%).

Comnerţul – principalul angajator din România

Pe grupe principale de activităţi economice (secţiuni CAEN), cele mai multe locuri de muncă au fost create în comerţ (creştere cu 33.535 CIM, respectiv 3,7%, ajungând la 889.415 CIM), informaţii şi comunicaţii (majorare cu 16.740 CIM, respectiv 9,49%, ajungând la 176.307 CIM) şi transport şi depozitare (avans de 15.433 CIM, respectiv 4,05%, ajungând la 381.083 CIM).

Cele mai dinamice trei sectoare economice (coduri CAEN), în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018, au fost activităţi de realizare a softului la comandă (majorare cu 9.428 CIM, 15,69%), lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (creştere cu 9.032 CIM, 4,98%), transporturi rutiere de mărfuri (avans de 8.500 CIM, 5,58%).

Cele mai mai mari reduceri ale numărului de contracte de muncă s-au înregistrat la nivelul sectoarelor: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, exclusiv lenjeria de corp ( diminuare cu 9.937 CIM, 10,19%), fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule (scădere cu 5.545 CIM, 6,17%), fabricarea încălţămintei (reducere cu 4.367 CIM, 9,67%).

foto: arq

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*