Lucrări de amenajare pe Valea Salcă,  Valea Olpret și Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Dej

Lucrări de amenajare pe Valea Salcă, Valea Olpret și Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Dej

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa (ABAST) a propus alocarea a 39.236.000 lei pentru patru obiective de investiții din județul Cluj, respectiv “Amenajarea pentru apărarea împotriva inundaţiilor provocate de râul Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Napoca – Dej”, “Reprofilare albie Valea Salca amonte de municipiul Dej”, „Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca” şi „Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej”.

Realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva inundaţiilor, folosirii judicioase a resurselor de apă, păstrării şi conservării biodiversităţii ecosistemului. Activitatea de dezvoltare a sistemului de gospodărire a apelor se realizează prin lucrări de prevenire a inundaţiilor; lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; lucrări pentru asigurarea surselor de apă; lucrări de protecţia mediului.

În cadrul acestei activităţi, la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa, în lista de investiţii propuse pentru anul 2019, la nivelul judeţului Cluj, sunt cuprinse următoarele obiective: * Amenajarea pentru apărarea împotriva inundaţiilor provocate de râul Someșul Mic, pe sectorul Cluj-Napoca – Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 fiind de 31.500.000 de lei * Reprofilare albie Valea Salca amonte de municipiul Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 fiind de 600.000 de lei * Amenajarea râului Someșul Mic, în municipiul Cluj-Napoca – valoarea propusă pentru anul 2019 fiind de 3.000.000 de lei * Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej – valoarea propusă pentru anul 2019 fiind de 4.136.000 de lei.

Valoarea totală propusă pentru anul 2019 prin Programul investițional din județul Cluj este de 39.236.000 de lei.

ABAST precizează că, în cazul obiectivului Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca, depinde de Consiliul Județean Cluj pentru realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, deoarece trebuie realizate exproprieri. Astfel, Consiliul Judeţean Cluj s-a angajat să realizeze exproprierile necesare pentru finalizarea lucrărilor şi să predea către ABAST CF-urile terenurilor în cauză libere de sarcini.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*