Proiect pentru coplata serviciilor medicale acordate în unitățile sanitare private

Proiect pentru coplata serviciilor medicale acordate în unitățile sanitare private

Ministerul Sănătății a emis, joi, 4 aprilie, ulterior apariției în presă a subiectului privind decontarea unor servicii în spitalele private, o informare în care arată că „nu intenționează să introducă coplata în unitățile sanitare de stat”.

Proiectul de Ordonanță de Urgență postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății vizează introducerea în legislație a posibilității ca pacienții care vor să se trateze la spitale și clinici private să plătească mai puțin: ei ar urma să nu mai suporte costurile integrale, ci doar „diferența dintre tariful decontat de CNAS și costul real al serviciului”, afirmă ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Ce scrie în proiectul de OUG postat pe site-ul Ministerului Sănătății

Proiectul Ordonanței de Urgență postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătății prevede că: „Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la servicii medicale, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potențialul maxim al sistemului public de sănătate din România, întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale servciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor, în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției, ca și garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice, având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată.”

Exemplu de calcul:

Casa de Asigurări de Sănătate decontează, în prezent, în jur de 1.200 – 1.500 de lei pentru o operație de apendicită într-un spital de stat, la care se adaugă zilele de spitalizare – în jur de 100 – 200 de lei pentru o zi de spitalizare, în funcție de complexitatea tratamentului.

Acest lucru înseamnă că, din suma totală pe care pacientul o plătește în prezent pentru operația de apendicită la un spital privat, care poate ajunge la aproximativ 9.000 – 10.000 de lei (costul intervenției aproximativ 6.000 de lei + costul zilelor de spitalizare 2.000 – 3.000 de lei), pacientul va scuti aproximativ 1.500 – 2.000 de lei, sumă ce ar urma să fie decontată de Casa de Asigurări de Sănătate (echivalentul costului operației respective într-un spital de stat – aproximativ 1.200 – 1.500 de lei + costul zilelor de spitalizare – în jur de 100 – 200 de lei pe zi, cât decontează CNAS pentru o operație într-un spital de stat).

Calculul arată că, din totalul de 9.000 – 10.000, cât costă intervenția și zilele de spitalizare la privat, pacientul va plăti aproximativ 8.000 – 8.500 de lei, restul banilor urmând să fie decontați de Casa de Asigurări de Sănătate, care decontează, în prezent, operația respectivă doar la stat.

„Coplata la privat”, despre care vorbește ministrul Sănătății, Sorina Pintea, poate duce la scăderea cu un procent de 10%, 15% sau chiar 20% a costurilor plătite de pacient pentru serviciile medicale de la privat.

Precedent

Coplata în sistemul serviciului public de sănătate a mai fost introdusă pe 1 aprilie 2013, respectiv prin HG nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. Documentul prevedea că spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății fiind de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Bolnavii trebuiau să plătească o diferenţă de bani şi furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate care nu puteau încasa o altă plată, valoarea coplății fiind stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.

sursa: hotnews.ro, romanialiberă.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*