Primăria Dej vinde 132 mp teren, prin licitație publică

Primăria Dej vinde 132 mp teren, prin licitație publică

Primăria municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru VÂNZARE TEREN.

Denumirea şi sediul concedentului/vânzătorului: Primăria municipiului Dej, judeţul Cluj, municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află terenul ce urmează a fi vândut:

• Vânzare teren – parcelă în suprafaţă de 132 mp, situat în Dej, str. Traian nr. 26

Locul unde poate fi studiată documentaţia pentru licitaţie – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei – de la camera nr. 25, începând cu data de 13.06.2019.

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor

Pentru persoane juridice:
• Copie xerox după Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, Certificat de înregistrare fiscală
• Ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Finanţelor Publice Dej, raportarea semestrială şi ultima balanţă de verificare
• Certificate fiscale prin care să se ateste că nu are datorii bugetare faţă de A.F.P. Dej şi faţă de Primăria mun. Dej (în original)
• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment
• Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.

Pentru persoane fizice:

• Copie xerox după actul de identitate
• Adeverinţă de salarizare
• Chitanţele care atestă plata Caietului de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie.
• Certificat fiscal prin care să ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Primăria mun. Dej (în original).

Data şi locul de primire al ofertelor – Ofertele se primesc până la data de 01.07.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Dej, camera nr. 25.

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor – 3 luni.

Data, ora şi locul licitaţiei – Licitaţia publică deschisă va avea loc în data de 01.07.2019, ora 11:00 la sediul Primăriei Dej, camera 25.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*