Acțiuni de control la angajatorii din domeniul construcțiilor

Acțiuni de control la angajatorii din domeniul construcțiilor

În perioada 3-28 iunie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, au fost determinante pentru a intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de către inspectorii de muncă, se arată în comunicatul dat publicității de ITM Cluj.

Principalele obiective ale campaniei au fost:

Identificare și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor.

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 50 de angajatori din judeţul Cluj. Au fost aplicate amenzi în cuantum total de 319.900 lei la un număr de 30 de angajatori.

Neconformități pentru care angajatorii au fost amendați în domeniul relațiilor de muncă :

– munca nedeclarată – la un număr de 6 angajatori au fost depistate 12 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, prin urmare s-au aplicat amenzi în valoare totală de 240.000 lei;

– nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut în construcții – la un număr de 25 persoane găsite în activitate la 3 angajatori, fiind aplicate 3 amenzi de câte 300 lei fiecare ;

– lipsa certificatului medical la angajare – amendă de 1500 lei la o societate;

– lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare lucrător, cu evidențierea orei de începere și terminare a programului- două amenzi în valoare de 1500 lei fiecare, la două societăți ;

– nerespectarea repausului săptămânal- amendă de 1500 lei la o societate;

Neconformități pentru care angajatorii au fost amendați în domeniul securității și sănătății în muncă:

– lipsa măsurilor de protecție colectivă pentru prevenirea căderilor de la înălțime sau prin goluri tehnologice( lipsă balustrade de protecție sau balustrade incomplete, lipsa plaselor de protecție)

– ne-utilizarea de echipamente individuale de protecție;

– ne-verificarea inițială a schelelor, înainte de darea în folosință;

– improvizații la instalațiile electrice cu risc de electrocutare sau incendiu;

– ne-întocmirea documentelor de coordonare specifice șantierului;

– instruire incompletă în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

Totodată, au fost sistate 4 locuri de muncă la 4 societăți, pentru pericol grav și iminent de cădere de la înălțime și au fost oprite din funcțiune 5 echipamente de muncă la 5 angajatori, pentru pericol grav și iminent de electrocutare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*