ANAF ne execută silit, online!

ANAF ne execută silit, online!

Ordinul nr. 2153/2019 privind aprobarea înființării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive a fost publicat în Monitorul Oficial al României şi a intrat în vigoare din 13 august 2019!

Motivaţia pentru înființarea acestui organ este eficientizarea și îmbunătățirea procesului și nivelului de colectare.O altă motivaţie este și îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii, a transmiterii actelor de executare silită către instituțiile de credit.

Conform proiectului, ANAF își propune să dezvolte sistemul informatic „e-Popriri”, care va fi utilizat la nivelul Direcției Generale de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare. Acesta va folosi la schimbul de informații dintre A.N.A.F., organele fiscale centrale competențe și instituțiile de credit, în ceea ce privește înființarea, suspendarea, continuarea și ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară.

De ce a apărut sistemul informatic e-Popriri

Sistemul informatic e-Popriri este format din mai multe segmente care vizează mai multe scopuri. Printre acestea, enumerăm:

– gestionarea centralizată a informațiilor rezultate că urmare a înființării popririlor de către organele fiscale centrale, inclusiv suspendarea, continuarea și ridicarea popririlor generate prin intermediul aceastui sistem informatic, inclusiv actualizarea sumelor rămase de recuperat, pentru care subzistă poprirea înființată;
– centralizarea datelor la nivel național, astfel încât informațiile deținute de părțile implicate, și instituțiile de credit, să fie în concordanță;
– facilitarea extragerii unor rapoarte, la nivel central, privind stadiul sumelor aferente popririlor înființate.
– Înființarea/ridicarea, cu operativitate, a popririi asupra conturilor bancare deschise de către debitori la bănci, presupune ducerea la îndeplinire a acesteia pe cale electronică, astfel încât să se asigure realizarea executării silite în condiții cât mai avantajoase, ținând seama atât de interesul legitim și imediat al administrației fiscale, cât și de drepturile și obiigatiile debitorului urmărit.

Acum, scrie telegrafonline.ro, „dacă e să stăm strâmb şi să judecăm drept, credem că era mai necesară eficientizarea sistemului informatic al ANAF, angajarea unor funcţionari mai binevoitori sau, în unele cazuri, mai bine pregătiţi, deschiderea mai multor ghişee, etc. Dar înţelegem că toate resursele instituţiei au fost direcţionate către crearea şi punerea în funcţiune a acestui nou şi important sistem, care să ne blocheze banii şi nu să ne ajute să ne achităm datoriile. Probabil că, odată cu e-Popriri o să avem şi e-poliţişti economici şi e-procese verbale şi e-contestaţii şi e-lucubraţii…”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*