Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului DEJ

Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului DEJ

Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului DEJ

Municipiul Dej în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului DEJ”, cod MySMIS 129268, cod SIPOCA 655, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activitaţii la nivelul Municipiului DEJ, prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetateni .

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office, retro-digitalizarea unui număr de aproximativ 20.000 dosare aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaţională şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitatilor personalului din cadrul
Municipiului DEJ, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

Rezultate aşteptate în urma derulării proiectului sunt: proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local; platformă integrată (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă iizică de documente); retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare; cunoştinţe şi abilitati ale personalului ; instruirea a 50 de persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului .

Valoarea totală a proiectului este de 2.309.136 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului este de 2 262 953,28 lei din care valoare eligibila nerambursabilă din FSE- 1 962 765,6 lei, valoare nerambursabilă din
bugetul național fiind 300 187, 68 lei, iar cofinantarea eligibilă a Municipiului Dej este în valoare de 46 182 ,72 lei .

Data de începere a proiectului este 18.06.2019. Perioada de implementare este de 19 luni, respectiv 18.01.2021.

MUNICIPIUL DEJ
Date de contact beneficiar: UAT MUNICIPIUL DEJ , str.1 MAI nr.2
tel:0264211790/fax:0264212388, website:
www.primariadej.ro
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*