Bilete de tratament pentru pensionari

Bilete de tratament pentru pensionari

Casa Judeţeană de Pensii Cluj anunță că, pensionarii pot depune cereri pentru bilete de tratament la sediul instituției (Cluj-Napoca, str. G. Coşbuc nr. 2) sau la Casele Locale de Pensii, din Turda (str. Republicii nr. 15) și Dej (str. 1 Mai nr. 25).

Pentru solicitarea biletelor de tratament sunt necesare următoarele acte:

* cerere tip * declaraţie pe proprie răspundere conform căreia solicitantul nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi * act de identitate (copie și original), valabil la data depunerii cererii * cupon / cupoane de pensie sau copie decizie de pensie * adeverință eliberată de angajator sau de entitățile asimilate angajatorului pentru persoanele care cumulează pensia cu salariul, pentru contribuabilii care realizează venituri ce constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru persoanele care se asigură individual în sistemul public de pensii (în original) * document care permite acordarea gratuită a biletului de tratament (Hotărârea Comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale a cărui beneficiar este solicitantul, certificat de încadrare în grad de handicap, copia deciziei de încadrare în grad de invaliditate având și program de recuperare), după caz (copie și original).

Cererile şi declarațiile tip se găsesc la ghișeele instituției sau se pot descărca de pe site-ul instituției (www.pensiicluj.ro), din secțiunea Formulare.
Casa de Pensii Cluj apreciază că, aşa cum s-a întâmplat în anii anteriori, în primele serii se vor distribui bilete de tratament în stațiunile și la hotelurile aflate în subordinea Societății de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacității de Muncă “TBRCM” SA, având unic acționar Casa Națională de Pensii Publice București, urmând ca repartiția locurilor la tratament balnear în complexe ce aparțin unor operatori economici privați să poată fi posibilă abia după atribuirea contractelor pe care aceștia le vor încheia cu Casa Națională de Pensii Publice.

Instituţia precizează că, pe măsură ce va primi informaţii noi, va actualiza datele privind locurile în staţiunile de tratament, care vor fi disponibile atât la sediul central şi la cele din teritoriu, cât și pe site-ul http://www.pensiicluj.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*