Consiliul Legislativ desfiinţează ordonanţa anticipatelor

Consiliul Legislativ desfiinţează ordonanţa anticipatelor

Ordonanța de urgență privind organizarea alegerilor anticipate, adoptată de guvern în ședința din 4 februarie, dinaintea demiterii sale prin moțiune de cenzură, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, anunță Partidul Național Liberal. Înainte de publicare, documentul a fost trimis Senatului, care a publicat-o pe pagina instituției, sesizat ca prim for legislativ.

Pe de altă parte, potrivit stiripesurse.ro, Consiliul Legislativ susține că Executivul a trimis proiectul spre avizare în ziua în care a fost demis prin moțiune de cenzură, or la acel moment nu mai avea dreptul să promoveze ordonanțe de urgență. De asemenea, „nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței simple sau de urgență”, se mai arată în avizul negativ, publicat de stiripesurse.ro.

„Analizand proiectul de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.35 din 4.02.2020, primit si inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D101/5.02.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizeaza negativ proiectul de ordonanta de urgenta, pentru următoarele considerente:

1. Prezentul proiect de ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate.

2. Semnalam ca, la aceeasi data la care a fost primit spre avizare prezentul proiect de ordonanta de urgenta (05.02.2020), in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului a fost retrasa increderea acordata Guvernului, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile art.67, art. 110 alin.(2) si art. 113 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 110 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvemul demis prin motiune de cenzura indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de membrii noului Guvern’.

In aplicarea prevederilor constitutionale sus-mentionate, art.37 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, prevede ca: ,In cazul incetarii mandatului sau, in conditiile prevazute de Constitutie, pdnd la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern, Guvernul continua sa emita numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fara a promova politici noi in aceasta perioada, Guvernul nu poate sd emitd ordonante sau ordonante de urgentasi nu poate initia proiecte de lege”

3. Mentionam, totodata, ca, potrivit prevederilor art.4 alin.(l) din Legea nr.73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, republicata, proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvemului numai cu avizul Consiliului Legislativ.

Precizam ca, la paragraful 80 din considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 140/2019, se retine ca Legiuitorul constituant a reglementat in art.79 din Legea fundamentala rolul Consiliului Legislativ, de «organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii. El tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei». Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei simple sau de urgenta”.

4. Precizam ca, in imprejurari si pentru motive similare, Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice, care a fost transmis de Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr.288 din 10.10.2019, fiind emis Avizul negativ m.867 din 11.10.2019, fara a se face observatii pe textul proiectului”

Consiliul Legislativ este un organ consultativ de specialitate al Parlamentului României, care are sarcina de a aviza proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații și de a ține evidența oficială a legislației României. Consiliul Legislativ și-a început efectiv activitatea la data de 1 aprilie1996, după aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat în temeiul art. 10 din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*