M4034S-4211

Primăria Dej scoate la vânzare, prin licitație, deșeuri de fier și fontă

Primăria Municipiului Dej scoate la vânzare prin licitație, în conformitate cu H.G.841/1995 actualizată, următoarele deșeuri:

  • DEȘEU FIER 0,55 LEI / KG –preț de pornire la licitație – aprox. 65 tone
  • DEȘEU FONTĂ 0,55 LEI / KG –preț de pornire la licitație – aprox. 8 tone

Deșeurile provin din casări și implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru imobile aflate în proprietatea Municipiului Dej.

Relații despre deșeurile scoase la vânzare pot fi obținute la numărul de telefon 0264/211790, interior 121, persoana de contact Danciu Nicoleta.

Cota de cheltuieli de participare este de 50 lei.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2, cam. 25, in data de 06.03.2020, ora 11:00.

La licitație poate participa orice persoană juridică potențial cumpărătoare, care prezintă până la data licitației următoarele documente:

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberata de casieria Municipiului Dej;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului si codul de înregistrare fiscala pentru persoanele juridice, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile;
  • Copie după autorizația de mediu pentru deșeurile licitate.

Taxa de mediu va fi reținuta prin stopaj la sursă și achitată de către ofertantul declarat câștigător.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*