Comunele Mica şi Unguraş vor avea apă de la reţea!

Comunele Mica şi Unguraş vor avea apă de la reţea!

Primul contract de lucrari din judetul Cluj din cadrul Proiectului Regional aferent judetelor Cluj si Salaj vizeaza comunele Mica si Unguras

Joi, 5 Martie 2020 la Caminul Cultural din localitatea Mica, se va semna imul contract de lucrari din judetul Cluj in cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apa Somes S.A. in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul “Extinderea retelelor de alimentare cu apa in UAT : Unguras si Mica” va avea o valoare de 33.915.973,87 lei fara TVA si o durata de executie a lucrarilor de 24 luni.

Lucrarile vor include infiintarea a cca. 83 km de retele de alimentare cu apa, cu cca. 1600 de bransamente in UAT Mica si cele 5 localitati apartinatoare respectiv in UAT Unguras cu cele 3 localitati apartinatoare.

Acest contract, ca dealtfel intregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014–2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economica a ariei deservite de Compania de Apa Somes S.A., la asigurarea unui nivel imbunatatit de sanatate si confort pentru populatie in conditii de siguranta, la reducerea poluarii mediului prin eliminarea descarcarii apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operarii precum si la eliminarea vulnerabilitatilor prezente in particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce insotesc schimbarile climatice.

Reamintim ca “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020” are o valoare totala de 355.636.401 EUR (fara TVA).

Finantarea investitiei se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat, 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes S.A. pentru cofinantarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj prin extinderea si dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii populatiei in localitati care au peste 50 de locuitori si asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerintele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*