„Copiii statului”,  buletinul statistic pe anul 2019

„Copiii statului”, buletinul statistic pe anul 2019

Un număr de 50.401 copii se aflau la finele anului trecut în sistemul de protecţie specială, din care 15.572 copii (30,90%) beneficiau de măsura de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial şi 34.829 copii (69,10%) de cea în servicii de tip familial, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Dintre copiii care beneficiau de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial, 12.371 copii se aflau în servicii de tip rezidenţial publice şi 3.201 copii în cele private.

De asemenea, dintre copiii care beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, 18.043 copii se aflau la asistenţi maternali, 12.260 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv şi 4.526 copii se aflau la alte familii sau persoane.

„Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecţie specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere etc). Începând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 31 decembrie 2019 să ofere servicii pentru 43,83% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 24,13% oferind organismele private acreditate, iar 32,04% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, se menţionează în buletinul statistic al MMPS.

Conform Ministerului Muncii, numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecţie specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilităţi era la data de 31 decembrie 2019, de 4.590 copii, înregistrându-se o scădere cu 460 copii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.

La finele anului trecut, în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, în departamentul „Protecţia Copilului” erau angajate 32.614 persoane, cu 152 persoane mai mult faţă de 30 iunie 2019 şi cu 317 persoane mai mult faţă de 31 decembrie 2018.

Din totalul celor 32.897 angajaţi, 4.724 (14,36%) erau angajaţi în aparatul propriu al DGASPC-urilor, 11.522 (35,03%) erau asistenţi maternali profesionişti, 12.804 (38,92%) erau angajaţi în serviciile de tip rezidenţial şi 3.847 (11,69%) erau angajaţi în servicii de îngrijire de zi.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*