Recrutare de rezerviști voluntari

Recrutare de rezerviști voluntari

Biroul informare – recrutare Cluj desfășoară, în perioada 22 iunie – 10 iulie, recrutarea candidaților pentru posturile de rezervist voluntar. La nivelul județului sunt disponibile 87 de posturi de rezerviști voluntari, din care 12 pentru maiștri militari, 15 pentru subofițeri și 60 pentru soldați și gradați.

„Rezerviștii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă de cea a personalului militar în activitate. Aceștia pot fi din rândul rezerviștilor  sau al cetățenilor care nu au îndeplinit serviciul militar, dar care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar” – se precizează într-un comunicat al Centrului Militar Zonal Cluj.

Conform comunicatului, pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații trebuie să se prezinte la sediul Biroului informare-recrutare Cluj, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original și în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii; acte de studii și alte documente care atestă alte competențe dobândite, în original și copie; permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

La prezentarea la sediul Biroul informare-recrutare Cluj candidații vor fi informați cu privire la etapele procesului de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susțină probele de selecție, unitatea sanitară unde urmează să susțină examinarea medicală, unitatea militară/ centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială (dacă este cazul). Candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către armele/ serviciile  și specialitățile militare pentru care prezintă aptitudini.

Persoanele interesate pot obține mai multe informații direct de la Biroul informare-recrutare Cluj (Calea Dorobanților nr. 8-10).

sursa: ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*