În plină pandemie, se pot autoriza școlile fără apă curentă și fără WC-uri, dar se interzic sobele din teracotă

În plină pandemie, se pot autoriza școlile fără apă curentă și fără WC-uri, dar se interzic sobele din teracotă

În plină pandemie, Ministerul Sănătății a relaxat normele pe baza cărora școlile și grădinițele obțin autorizația sanitară de funcționare, în condițiile în care 20% dintre unități (aproximativ 3.500) nu au așa ceva, potrivit ordinului de ministru nr. 1.456 din 2020, publicat în Monitorul Oficial.
Concret, scrie edupedu.ro, sunt condiții mult mai ușor de îndeplinit: de exemplu dacă nu are apă potabilă de la rețea, școala poate pune un dozator de apă cu pahare de plastic și obține autorizația. Modificarea apare în Monitorul Oficial în prima zi a campaniei electorale pentru alegerile locale, în condițiile în care responsabilitatea obținerii autorizației sanitare este și a primăriei, unitățile de învățământ fiind în administrarea acestora.

În referatul de aprobare a ordinului de ministru, publicat de Ministerul Sănătății, autoritățile justifică modificările propuse prin faptul că vechile norme de igienă ar fi prea greu de îndeplinit:

“Având în vedere numărul mare de unități de învățământ neautorizate din punct de vedere sanitar, ținând cont de reglementările legale existente care se impun a fi aliniate la directivele europene și în interesul prevenirii situațiilor epidemiologice în unitățile de învățământ de stat sau private, prin prezentul proiect de ordin se abrogă Normele de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/18.10.1995.”

“În prezent, aproximativ 20% din numărul total al construcțiilor din unitățile de învățământ, nu dețin autorizație sanitară de funcționare”, menționează documentul oficial.

Din numărul total de construcții din unitățile de învățământ, adică 17.464 (6.293 de şcoli cu personalitate juridică și alte 11.171 de structuri arondate – clădiri de şcoli, grădiniţe sau creşe – potrivit Ministerului Educației) 20% înseamnă 3.492 de construcții care nu au autorizație sanitară de funcționare.

“Motivele principale pentru care nu a fost emisă autorizația sanitară sunt următoarele” se arată în documentul citat:

  • lipsa alimentării cu apă potabilă,
  • lipsă canalizare,
  • grupuri sanitare neconforme sau dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ
  • cubaj insuficient în sălile de grupă/clasă pentru numărul copiilor/elevilor
  • clădiri în stare avansată de degradare, la care sunt necesare lucrări complexe de reabilitare la fundații, pereți și/sau acoperiș
  • iluminat natural sau artificial deficitar
  • sisteme de încălzire improprii (sobe/godine)

Edupedu.ro a analizat normele vechi (pe care unitățile respective nu le îndeplineau și a făcut o comparație cu cele noi. Iată cum se relaxează aceste prevederi, pe fiecare dintre “problemele” de mai sus.

Lipsa alimentării cu apă potabilă, “rezolvată” cu dozatoare

În vechiul Ordin de ministru nr 1955/1995, la art. 7, alineatele 3 și 4 prevedeau existența apei potabile în mai multe încăperi și în curte a cișmelelor cu jet ascendent și a chiuvetelor astfel:

“3. În vestibulul grupurilor sanitare, în spaţiile de recreaţie (interioare sau exterioare), ateliere şcolare, laboratoare, săli de mese, săli de educaţie fizică şcolară se vor amenaja surse de apă potabilă cu jet ascendent şi chiuvete – lavoare pentru spălarea mâinilor”.

Acolo unde școlile nu puteau să fie racordate la rețea exista opțiunea ca directorii lor să asigure amenajarea unei surse proprii de apă: “Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apă potabilă, conducerile unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor vor asigura amenajarea de surse proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al potabilităţii) şi de reţele de distribuţie a apei potabile în unitatea respectivă”.

Ordinul nou, publicat acum, se prevăd chiuvete și lavoare peste tot, dar doar nu mai există și obligația ca la ele să curgă apă potabilă, cele două cuvinte “apă potabilă” fiind eliminate din articolul respectiv:

“În vestibulul grupurilor sanitare, în ateliere școlare, în laboratoare (fizică, chimie, alimentație publică din cadrul școlilor de profil), în antreul sălilor de mese, precum și în vestibulul grupurilor sanitare din cadrul sălilor de educație fizică/sălilor de gimnastică școlare se amenajează chiuvete – lavoare, cu săpun lichid sau solid și prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor”, potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial.

A fost introdusă opțiunea dozatoarelor de apă cu pahare de unică folosință, în locul surselor de apă potabilă. Prin urmare, dacă școala pune un dozator de apă din cele folosite în birouri, atunci se poate acorda autorizația sanitară, chiar dacă nu curge un strop de apă la chiuvete. 

Alineatul 4 al articolului 7 prevede: “În spațiile de recreație, interioare sau exterioare, se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sau se amplasează recipiente – dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință”.

Există obligația racordării școlii la rețeaua de apă potabilă, dar în noul Ordin a fost prevăzută și o altă “variantă”: tot dozatorul. Ca să obțină autorizația școala nu trebuie decât să aibă un “bazin cu robinet” cu o capacitate de 5 litri și chiuvetă, în loc de apă curentă. Adică nici măcar nu e prevăzut clar că acel bazin trebuie să fie plin cu apă în permanență. În vechiul ordin nu se putea obține autorizația cu asemenea improvizații, pentru că rezervorul trebuia să aibă o capacitate de “minimum 3-4 l/elev/tură” – adică la 200 de elevi era necesar un rezervor de minimum 600 de litri. Ce prevăd noile reguli:

“(5) Racordarea la rețeaua de apă potabilă și canalizare în unitățile pentru ocrotirea, educația, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor este obligatorie.

(6) În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă este necorespunzătoare se acceptă temporar utilizarea de recipiente – dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosință. Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5-10 litri) și chiuveta cu scurgere la fosă vidanjabilă”.

Lipsa canalizării – rămân aceleași haznale, dar împrejmuite

În vechiul Ordin de ministru era prevăzut faptul că școlile sunt obligate să aibă haznale vidanjabile, dacă nu există sistem de canalizare public: “în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere şi a apelor uzate, care se vor executa şi se vor exploata astfel încât să nu producă poluarea solului, a apelor şi a aerului. Aceste instalaţii vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, evitându-se depăşirea capacităţii. Distanţa minimă a haznalelor vidanjabile va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unităţii de copii sau de tineri. Pentru reziduurile menajere se vor amenaja ghene betonate, prevăzute cu hidrant şi sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar.

În noul Ordin școlile, de data aceasta împreună cu autoritățile locale pot, dacă nu au acces la rețele publice de canalizare, să își facă propriile instalații de evacuare a deșeurilor, adică fose septice. Acestea trebuie să fie împrejmuite și trebuie să fie “în aval” de clădire, la minimum 10 metri distanță de clădirea școlii, ca și până acum. Singura noutate este, așadar, gardul. În plus, ghenele de gunoi nu mai trebuie să fie betonate, ci “impermeabilizate”.

“(7) În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, autoritățile publice locale și unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere și a apelor uzate sau fose septice vidanjabile, care se execută și se exploatează astfel încât să prevină accidentarea copiilor și să nu producă poluarea solului, a apelor și a aerului.

(8) Fosele septice sunt menținute în permanentă stare de funcționare și igienizare, evitându-se depășirea capacității. Distanța minimă a acestor instalații, respectiv fose septice, va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. Fosele septice vor fi în aval de acestea și vor fi împrejmuite corespunzător pentru a nu fi un pericol de accidentare pentru copii. Pentru reziduurile menajere solide se amenajează ghene impermeabilizate și împrejmuite cu gard racordate la hidrant și sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar. Igienizarea și dezinfecția ghenelor se va face zilnic și ori de câte ori este nevoie, iar a recipientelor, după fiecare evacuare”, prevede documentul.

Cubaj insuficient în sălile de grupă/clasă pentru numărul copiilor/elevilor

Cubajul înseamnă câți metri cubi sunt alocați fiecărui copil/elev, adică ce spațiu trebuie să aibă o sală, ca să poată fi autorizată pentru activitate de creșă, școală, grădiniță.

În vechiul Ordin, de exemplu, pentru dormitoarele de creșe scria că “se va asigura un cubaj de aer de minimum 8 mc pentru un copil”, iar în spaţiul de joacă din sălile de grupă “se va asigura un cubaj de aer de minimum 5 mc pentru un copil”.

În noua reglementare spațiul necesar pentru dormitoare se reduce la “minim 6 mc pentru un copil”, pentru spațiul de joacă din sălile de grupă rămânând 5 mc pentru un copil.

Ce înseamnă asta practic: la o grupă de 10 copii de creșă, unitatea nu primea autorizație dacă dormitorul nu asigura măcar 80 de metri cubi de aer pentru un copil. Asta însemna ca dimensiunile camerei să fie de minimum 26 mp suprafața și înălțimea camerei de 3 metri (Volumul camerei = înălțimea x lungimea x lățimea). Pe noua reglementare camera poate avea un cubaj de 60 mc, adică minimum 20 mp suprafața (4 x 5 m) la o înălțime de 3 metri a camerei.

La grădinițe, școli și licee volumul de aer necesar pentru obținerea autorizației nu este schimbat față de vechile prevederi.

Sobele de teracotă sunt interzise în unitățile de învățământ

Noul ordin prevede interzicerea sobelor de teracotă, des întâlnite în mediul rural, acolo unde nu există centrală termică.

“Sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi. Pentru evitarea unor accidente prin intoxicare cu fum/monoxid de carbon se interzice, în toate unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, sobelor de teracotă și folosirea cărbunilor. Temperatura suprafeței de încălzire nu trebuie să depășească 70-80°C pentru a nu se scădea umiditatea relativă sub 30%”, prevăd noile reguli.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*