Ultimele măsuri luate la nivelul judeţului Cluj pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ultimele măsuri luate la nivelul judeţului Cluj pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul județului Cluj la data de 14.10.2020, realizată la nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe  teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, analizând datele prezentate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, potrivit cărora rata de incidență este mai mare de 1,5/1000 locuitori la nivelul judetului Cluj, respectiv de 1,81/1000 locuitori, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ a aprobat astăzi Hotărârea nr. 52, cu următoarele măsuri:

🔴 este obligatorie pe raza județului Cluj, purtarea măștii de protecție în spațiile publice închise;

🔴 este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea);

🔴 se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în unitățile administrativ-teritoriale Gherla, Câțcău și Sic, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

🔴 administratorii/proprietarii spațiilor publice deschise stabilite, afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective;

🔴 este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

🔴 se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

🔴 este suspendată activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

🔴 în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

‼️Având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este la nivelul județului Cluj, mai mare de 1,5 /1000 de locuitori se dispune, începând cu data 15.10.2020, pe o perioadă de 14 zile, pentru toate unitățile administrativ – teritoriale de pe raza județului Cluj, cu excepția Gherla, Câțcău și Sic, aplicarea următoarelor măsuri:

🔴 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, și cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății;

🔴 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

🔴 activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

🔴 prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber (terase).

🔴 nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

‼️Se  aplică începând cu data 16.10.2020,  pe o perioadă de 14 zile, pentru unitățile administrativ teritoriale Gherla, Câțcău și Sic, următoarele măsuri:

🔴 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

🔴 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă.

❗️Se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

🔴 activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, este permisă doar pentru persoanele cazate în aceste unități.

❗️Se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

🔴 prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber (terase);

🔴 nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

🔴 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*