”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Dej”

”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Dej”

„Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului DEJ”

Municipiul Dej in calitate de beneficiar a marcat in cadrul unui eveniment desfasurat in data de 15.01.2021 finalizarea proiectului „Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului DEJ”, cod MySMIS 129268, cod SIPOCA 655, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrative 2014-2020.

Proiectut a demarat in data de 18.06.2019 se deruleala pe o perioada de 19 luni si are termen de finalizare tuna ianuarie 2020. Valoarea proiectului este de 2.309.136 lei. Valoarea eligibila nerambursabila, respectiv 98% din valoarea eligibila a proiectului este de 2. 262.953,28 lei, din care valoare eligibila nerambursabila din FSE- 1.962.765,6 lei, valoare nerambursabila din bugetut national- 300. 187, 68 lei, iar cofinantarea eligibila a Municipiului Dej este in valoare de 46.182,72 lei.

Scopul proiectului este consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului DEJ, prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni.

Rezultatele proiectului:au fost realizate proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local;a fost implementate o platforms integrate (portal web, arhivare electronics, capture documente, fluxuri de lucru cu documente, registratura electronics si management arhiva fizica de documente);au fost retro-digitalizate un numar de aproximativ 20.000 dosare;a fost realizata instruirea a 50 de persoane din cadrul personalului Municipiului Dej, in ceea ce priveste utilizarea solutillor informatice implementate in cadrul proiectului.

Prin proiectul „Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului DEJ”, se ofera o alternative la modul clasic de livrare a serviciilor gestionate de municipalitate, prin preluarea documentelor si datelor in format electronic de la cetateni/mediu de afaceri, urmarindu-se cresterea gamei de servicii oferite in sistem electronic, disponibilitate extinsa a serviciilor electronice catre cetateni si cresterea eficientei in tratarea solicitaritor

Serviciile electronice implementate pot fi accesate pe site-ut Primariei Municipiului Dej www.primariadej.ro, sectiunea Servicii online.

(P)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*