“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! ”

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! ”

            Primăria Comunei Cășeiu anunță semnarea contractului de finanțare nr.1158DOT/2023 pentru proiectul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE CĂȘEIU, COMUNA CĂȘEIU, JUDEȚUL CLUJ”, cod F-PNRR-Dotări-2023-1935.

                Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, iar termenul de finalizare este 23.08.2024.

                Obiectivul general  proiectului este dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățămant de pe raza comunei Cășeiu.

Proiectul este gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, și finanțat în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.423.569,01 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este 1.196.276,48 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 227.292,53 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de către UAT Cășeiu.

Persoană de contact: Cremene Marinela-Nicoleta                                                                                                       Primar

E-mail: primarcaseiu@yahoo.com                                                                                                              BOLDOR SILVIU

Telefon: 0264229107

COMUNA CĂȘEIU

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR.Finanțat de Uniunea Europeană- UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*