Anunț- Primăria Comunei Mica

Anunț- Primăria Comunei Mica

A N U N Ț

       Comuna Mica, având sediul în localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentată legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunță public  că au obținut Autorizația de Construire nr.486 din 09.10.2023, având titlul ,, Desființare parțială corp C1-Școală și Cămin Cultural și Construire Cămin Cultural în comuna Mica, sat Nireș, jud.Cluj.

PRIMAR

Roland-Tiberiu ZELENCZ

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*