Anunț ,, Înființare rețele de canalizare în sat Mica, Nireș și Mănăstirea, comuna Mica, jud. Cluj.’’

Anunț ,, Înființare rețele de canalizare în sat Mica, Nireș și Mănăstirea, comuna Mica, jud. Cluj.’’

A N U N Ț

       Comuna Mica, având sediul în localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentată legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunță public obținerea Autorizația de Construire nr.646 din 24.11.2022, având titlul ,, Înființare rețele de canalizare în sat Mica, Nireș și Mănăstirea, comuna Mica, jud. Cluj.’’

PRIMAR

Roland-Tiberiu ZELENCZ

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*