„Lăzi de breaslă, simboluri și unelte ale meșterilor dejeni”, la Muzeul Municipal Dej

„Lăzi de breaslă, simboluri și unelte ale meșterilor dejeni”, la Muzeul Municipal Dej

DSCF7653_800x600

Sub titlul generic Exponatul lunii, în perioada 2-30 noiembrie, Muzeul Municipal din Dej se prezintă publicului cu Expoziţia „Lăzi de breaslă, simboluri și unelte ale meșterilor dejeni” care cuprinde: lăzi de breaslă, convocatoare ale breslelor cizmarilor, olarilor și lăcătușilor, sigilii, steaguri de breaslă, diverse unelte ale meșterilor, precum și fotocopii după privilegiile acordate breslelor locale.
Dezvoltarea meşteşugurilor în oraşele din Transilvania a fost un proces complex care a marcat devenirea vieţii urbane medievale, impulsionată fiind şi de prezenţa coloniştilor saşi. În acest context se manifestă unul dintre cele mai interesante fenomene legate de structura oraşelor medievale, şi-anume, spiritul asociativ al confreriilor, între care se remarcă breslele (corporaţii meşteşugăreşti) și unele asociaţii cu caracter economic. Oraşul Dej, întemeiat de colonişti saşi veniţi între anii 1141-1143, în timpul regelui Geza al II-lea (1114-1162), a cunoscut la rândul său acest proces de dezvoltare a meșteșugurilor și de urbanizare, coloniștii germani stabiliţi aici practicând mineritul, comerţul cu sare şi diferite meşteşuguri.

247782018-5575423-700_700_800x537Prima breaslă din Dej, menţionată în anul 1465, a fost a cizmarilor, urmată de breasla corăbierilor ,,Kalendatus”(Aventurierilor) în anul 1500 şi de breasla măcelarilor în anii 1503 şi 1536. Corăbierii, cizmarii, tăbăcarii, fierarii, măcelarii, croitorii, rotarii, olarii, dulgherii, pieptănarii și blănarii au fost printre cei dintâi meşteşugari care s-au organizat în bresle datorită concurenţei în aceste domenii. Toate vechile meşteşuguri practicate la Dej, aveau legătură directă cu nevoile lucrătorilor de la ocne şi necesitățile orășenilor sau cu întreţinerea clădirilor din oraş. Simbolurile breslelor erau reprezentate de ladă, tablă de convocare, sigiliu, iar mai târziu de steag.

46152265_934_800x596

Lada era primul obiect pe care îl achiziţiona o breaslă. În ea se păstra diploma (privilegiul), contractele, fondurile bănești ale asociației și alte documente. Lăzile erau confecționate din lemn sau metal, având formă dreptunghiulară și dimensiuni diferite. Lada se deschidea în mod solemn la adunările generale ale breslei și rămânea așa pe toată durata ședinţei. Banii lichizi erau depuşi în lada breslei alături de documentele importante. Aceasta avea de obicei două lacăte cu două chei diferite, fiecare dintre ele încredinţată câte unui staroste. Lada era iniţial păstrată în casa starostelui, dar mai târziu, când breslele au dispus de case proprii, aceasta ocupa un loc de cinste în una din camere, având aproape o valoare mistică, în faţa ei depunând jurământul starostele breslei.

DSCF7640_800x600

Tabla de convocare sau convocatorul breslei, un alt simbol important, era păstrată întotdeauna în casa breslei fiind scoasă numai atunci când se ţineau ședinţe ordinare sau extraordinare. De regulă acestea erau din lemn, însă în secolul al XIX-lea apar și cele fabricate din metal.

szolndob-03-164a

Sigiliile aveau imprimate însemnele breslei respective și erau confecţionate din metal, pentru a fi aplicate pe ceara moale. Toate actele emise de breaslă trebuiau să fie întărite prin aplicarea sigiliului.

DSCF7649

Ca formă de organizare profesională menită să asigure un anumit statut şi venit membrilor săi, breasla le reprezenta acestora interesele în fața autorităților, le acorda ajutoare sociale în caz de nevoie, le impunea un sistem de contravenţii pentru încălcarea obligaţiilor interne și stabilea cotizaţii anuale. Când un meşter breslaş se găsea la strâmtoare, breasla îl ajuta cu bani din lada ei sau cu materii prime din rezervele pe care le avea. Breasla se îngrijea şi de meşterul bolnav, acordând familiei acestuia împrumuturi plătibile după însănătoşire. Breslele aveau grijă cu stricteţe ca nici un membru al comunităţii să nu le facă de ruşine şi pentru a avea o garanţie în ceea ce priveşte calităţile etice ale pretendentului, acestuia i se cerea cucernicie, onestitate, loialitate şi respectarea ordinii (satutului). Cel care tulbura armonia, acuzâmd un meşter de minciună sau îi arunca la mânie vorbe grele, era aspru pedepsit.

DSCF7646 Statutul breslei avea şi o componentă religioasă. Breasla avea propriul ei altar, pe care era datoare să-l aprovizioneze cu lumânări şi obiecte decorative de cult. Membrii breslei erau obligaţi să participe la ceremoniile religioase îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, având un loc bine stabilit în biserică, iar la procesiuni trebuiau să poarte steagul breslei, pe care era cusută stema proprie. Fiecare breaslă avea ca patron spiritual, un sfânt, care era respectat şi sărbătorit în mod regulat.
„În oraş breslele aveau funcţii sociale, politice, militare, economice şi religioase, cerute de organizarea societăţii medievale. Ele constituiau o importantă rezervă economică, fiind surse de venituri pentru oraşe (taxe, vămi, mărfuri confiscate, donaţii)” – precizează prof. Constantin Albinetz, directorul muzeului. „În anul 1500, de exemplu – spune el, breasla corăbierilor plăteau de persoană câte 3 forinţi pentru slujbele din Biserica Sfântul Ştefan, iar în 1532, breasla măcelarilor a plătit opt florini de aur şi ceară, pentru oficierea slujbelor la parohia romano-catolică din Dej”.

imagine.4

Străzile din Dej, menţionate între anii 1400-1578, purtau numele breslelor locale, ceea ce arată importanţa lor în viaţa şi economia urbană: Uliţa Brutarilor, Uliţa Pescarilor, Uliţa Cizmarilor, Uliţa Căruţaşilor, Uliţa Morii. În privinţa locuirii meşterilor în oraş, aceştia respectau în mare, regulile medievale de aşezare pe străzi. Cizmarii locuiau în partea nord-vestică a cartierului Mulatău, iar olarii şi pieptănarii în partea de sud-vest, în timp ce tăbăcarii erau concentraţi în valea pârâului Salca, pe strada Valea Codorului, zonă în care se găseau gropi cu apă sărată, pe care o foloseau la argăsit şi tăbăcit. Încă din evul mediu, toate breslele din oraş se bucurau de statutul de nobilitate adică erau deţinătoare a unor privilegii regale.

cizmar Cizmarii din Dej, datorită produselor realizate ajung să fie renumiţi în toată Transilvania. Cizmele produse la Dej, erau atât de apreciate încât li s-a fixat preţul în cadrul Dietei de la Alba Iulia, la câţiva galbeni. Materia primă folosită era pielea de ,,cordovan” turcesc. Pielea de ,,cordovan” provenea de la caprele din rasa Musoli, fiind renumită încă din secolul al XI-lea pentru finețea şi rezistenţa ei. Centrul oraşului a purtat, multă vreme, numele de ,,Piaţa Cizmarilor” fapt care arată importanţa lor economică în oraş.

DSCF7650_800x600

Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în Dej se afirmă şi meşterii aurari care şi-au organizat breasla în anul 1586. Statutul bijutierilor dejeni stabilea inclusiv orarul de muncă al calfelor: în perioada cuprinsă între 16 octombrie şi 18 februarie timpul de lucru era de la opt dimineaţa până seara (trei ore după aprinderea lumânărilor). Pentru ucenici, acesta stabilea condiţiile în care aceştia puteau să schimbe meşterul: dacă era înfometat, dacă era trimis să lucreze la alt meşter şi dacă era bătut, rupându-i-se oasele.
După o perioadă de instabilitate, producţia meșteșugărească s-a reglementat începând cu anul 1541, când Transilvania devine principat autonom, fixându-se preţurile la produsele meşteşugăreşti. Au avut loc chiar înnobilări de meşteri drept dovadă a importanţei socio-economice dobândite de bresle.
În secolele XVIII-XIX cu excepţia câtorva proprietari de pământ şi mici burghezi, majoritatea locuitorilor oraşului Dej erau meşteşugari şi comercianţi grupaţi în bresle.

DSCF7632_800x600

Cu toate acestea, breslele au fost desfiinţate în Transilvania în anul 1872, prin legea, 8, alin. 83, în locul lor înfiinţându-se asociaţiile industriale, noii lucrători păstrând însă multe din vechile obiceiuri și din tradițiile medievale ale breslelor. Astfel, din „Monografia Comitatului Solnok-Dăbâca”, de Kadar Jozsef, aflăm că asociaţia comercianţilor număra 18 membri (1853), a măcelarilor 10 (1876), cojocarilor – 32 (1876), cizmarilor – 107 (1877), pantofarilor – 10 (1876), croitorilor, blănarilor şi curelarilor – 35 (1876), tâmplarilor, lăcătuşilor, rotarilor şi fierarilor – 13 taggal (1876), iar a olarilor 49 (1876). Tot în asociaţii erau reuniţi şi pieptănarii, tinichigiii, căruţașii, funarii, şelarii şi lustruitorii de trăsură. Mai puţin numeroşi erau: perierii, cuţitarii, pălărierii, geamgii, săpunari, aşa-numiţii ,,turnători” de lumânări, ceasornicarii, arămarii și bijutierii. De asemenea, în cadrul unor asociaţii profesionale, în 1898, la Dej activau 7 avocaţi, 13 medici, 3 veterinari şi 9 moaşe.
Toți aceștia, cuprinși fie în vechile bresle, fie în asociaţiile amintite, au contribuit la dezvoltarea orașului Dej în Evul Mediu și apoi, în Epoca Modernă.

M. Vaida
ziarulfaclia.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*