Teodora Muncelean – „Ambasador al egalităţii de şanse”

Teodora Muncelean – „Ambasador al egalităţii de şanse”

10_800x597Președinta Organizației de Femei PSD Dej, Teodora Muncelean, totodată şi preşedinte al Comisiei Juridice și pentru Drepturile și Libertățile Cetățenilor din cadrul Consiliului Local Dej, a primit miercuri, 18 noiembrie, titlul de „Ambasador al egalităţii de şanse”, pentru participarea la dezbaterea desfășurată în cadrul „Serbărilor Normalităţii”. Activitate a proiectului “START- O viaţă de calitate în siguranţă!” dezbaterea, moderată de Andreea Marin, a avut loc la Cluj-Napoca, fiind organizată de Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbați (din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice), în parteneriat cu Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”.
Proiectul “Start – o viaţă de calitate în siguranţă” , dezvoltat de Agenție își propune să crească gradul de conștientizare a tuturor actorilor sociali, cu privire la principiile egalității de șanse, a fenomenului violentei domestice și traficului de persoane, la nivel național, dezvoltând în același timp mecanisme şi măsuri eficiente pentru prevenirea, combaterea, intervenția şi monitorizarea acestor fenomene antisociale.
În cadrul proiectului, în perioada octombrie – decembrie 2015, în 56 de oraşe din România au loc o serie de evenimente, reunite sub numele Serbările Normalității. Desfăşurate sub forma unor dezbateri, mese rotunde sau colocvii, aceste evenimente aduc în discutie, în mijlocul comunităților locale, problematica egalității de șanse, a violenţei domestice şi a traficului de persoane. În acest context, rolul unui „Ambasador al egalității de şanse” este acela de promotor al principiului egalitatii de șanse şi al egalității de gen. 11_800x597
Anterior acestui eveniment, în perioada 13-15 noiembrie, 12 membre ale Organizației de Femei-PSD Dej, au participat la Sinaia, la un „Seminar de promovare a principiului egalității de șanse şi de gen, a combaterii violentei domestice şi a traficului de persoane”. La sfârșitul reuniunii, fiecărei participante i s-a acordat o Diplomă de “Tehnician în egalitate de şanse”, de către Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbați (din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice), organizatoarea seminarului. Cele 12 membre OFSD sunt: Teodora Muncelean, Claudia Rus, Monica Tămaş, Daniela Idiceanu, Valentina-Gabriela Faur, Maria Szocs, Maria Viman, Letiţia Carlogea, Dorina Timoce, Alexandra Lazăr, Mariana Gal Mariana şi Daniela Peter Daniela. La același seminar, au participat şi doamnele Emilia Mureșan şi Irodina Ionescu Irodina, şi ele primind respectivele diplome.
12_800x600Formatorii, au apreciat grupul din Dej, ca fiind „cel mai ambițios grup” dintre toate grupurile prezente, „apreciere datorată faptului că fetele noastre au participat în mod activ la toate activitățile (interactive) desfășurate pe parcursul seminarului, dând dovadă de implicare şi interes real pentru problematica seminarului, tratând cu maximă seriozitate problema sensibilă a discriminărilor de orice tip şi și-au dat seama de importanța rolului lor ca “tehnicieni în egalitate de șanse”, de a contribui la construirea unei culturi organizaționale privind respectarea principiului egalității de șanse şi egalității de gen” – a precizat Teodora Muncelean, adăugând că „ O societate normală exclude discriminarea, violenţa domestică şi traficul de persoane, iar egalitatea de şanse presupune că fiecare are dreptul să se dezvolte şi să-şi împlinească visele”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*