Apelul de urgență 112 de pe smartphone, va putea fi localizat prin GPS

Apelul de urgență 112 de pe smartphone, va putea fi localizat prin GPS

Furnizorii de telefonie mobilă vor fi obligați, până la 1 iunie 2017, să ia toate măsurile care să permită transmiterea către STS în maxim 20 de secunde de la momentul inițierii apelului de urgență la 112, a informațiilor de localizare care să conțină latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal al apelantului, cel puțin pentru apelurile de urgență inițiate de pe smartphone-uri, se arată într-un proiect Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Măsura ar permite stabilirea mai precisă a poziționării celor care solicită ajutorul apelând numărul de urgență 112, cu impact pozitiv asupra timpilor de intervenție.samsung

Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat vineri în consultare publică un proiect de decizie care urmărește creșterea calității informațiilor de localizare transmise către Sistemul national unic pentru apeluri de urgență (SNUAU). După adoptarea proiectului, administratorul SNUAU va putea stabili mai exact poziționarea celor care solicită ajutorul apelând numărul de urgență 112, cu impact pozitiv asupra timpilor de intervenție.

În prezent, dispeceratele de urgență realizează localizarea apelurilor pe baza metodei “cell-ID”, folosită pe scară largă la nivel european, care este însă insuficientă pentru o localizare de calitate a apelantului. Prin această metodă sunt generate zone de căutare cu raze mari (în cazul unor spații puțin populate, când celula acoperă suprafețe mai mari) sau cu raze de cautare mai mici, dar insuficient de precise (în cazul unor spații dens populate), acuratețea localizarii fiind influențată de obstacolele existente pe calea de propagare radio, precum și de alți factori fizici care determină distanța până la care este posibila stabilirea legăturii radio între terminalul mobil și antenă.

Date fiind evoluțiile tehnologice recente la nivelul rețelelor și terminalelor de telefonie mobilă, proiectul ANCOM completează metoda de localizare “cell-ID” cu metode de localizare mai precise, în cazurile în care tehnologia o permite, prin care dispeceratele de urgență să poata beneficia de poziționari cât mai aproape de realitate ale celor care solicită ajutorul prin intermediul apelurilor de urgență la 112. Astfel de soluții de localizare avansate includ, de exemplu, funcționalitatea Advanced Mobile Location (AML), disponibilă deja pe unele terminale, care permite localizarea apelantului cu o acuratețe sporită, pe baza informațiilor generate de sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS), de punctele de acces de tip WiFi și/sau de metoda “cell-ID”.

Legislație

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008, ANCOM analizează și stabilește condițiile tehnice prin care furnizorii de rețele publice de telefonie mobilă furnizează informațiile de localizare primară a apelantului către SNUAU, fiind stabilită metoda “cell-ID”, iar SNUAU are obligația ca, pe baza acestor informații privind localizarea geografică aferentă celulelor și sectoarelor de celulă, și luând în considerare orice alte informații relevante, să genereze și să transmită către dispeceratele de urgență informația de localizare. Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2015 s-a completat Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2008, ANCOM dobândind competența legală de a stabili și alte modalități de realizare a localizării apelanților către 112, pe lângă modalitatea mai sus-menționată.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările ulterioare poate fi consultat pe site-ul ANCOM, persoanele interesate fiind invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 12 septembrie 2016.

www.ancom.org.ro
foto: reuters

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*