Ți-ai vândut maşina? Trebuie să depui contractul la Fisc.

Ți-ai vândut maşina? Trebuie să depui contractul la Fisc.

Cei care își vând maşina trebuie să depună la organul fiscal local un contract care să ateste înstrăinarea bunului respectiv, aşa cum prevede noua legislaţie fiscală. În acest sens, în Monitorul Oficial a apărut luni, 29 august, un act normativ ce include modelul contractului.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a legii privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, persoanele care-şi vând maşina trebuie să depună la organul fiscal local un contract de înstrăinare-dobândire. masini

„În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în Registrul local de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării”, scrie în normele Codului fiscal.

Dacă vânzătorul și cumpărătorul mijlocului de transport au domiciliul în țară, persoana care vinde maşina trebuie să prezinte autorităţilor fiscale locale contractul original de înstrăinare-dobândire, împreună cu patru copii certificate ale acestuia. Mai exact, cele cinci documente sunt folosite după cum urmează:

– exemplarul original rămâne la persoana care cumpără maşina;

– un exemplar certificat rămâne în arhiva organului fiscal local;

– un exemplar certificat rămâne la persoana care vinde maşina;

– un exemplar certificat, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

– un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care cumpără maşina.

„În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum şi în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul de provenienţă, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale documentelor certificate , precum şi cu menţiunea , sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât română, şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat”, se mai arată în actul normativ amintit.

Atât Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, cât şi contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport trebuiau stabilite prin ordin comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Interne. Din acest motiv, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 29 august a apărut Ordinul comun nr. 1069/1578/114/2016 (deja intrat în vigoare), ce conţine aceste documente tipizate.

Totodată, actul normativ include şi un protocol de colaborare între autorităţile fiscale şi cele ce se ocupă de înmatricularea şi radierea autoturismelor, pentru efectuarea unui schimb periodic de informaţii.

Vechea procedură ce trebuia urmată la vânzarea maşinilor a fost simplificată, din moment ce au fost eliminate din circuit fişa de înmatriculare şi certificatul de atestare fiscală şi a fost introdus contractul de înstrăinare-dobândire.

Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport, ce trebuie instituit de către fiecare organ fiscal local, reprezintă documentul cu ajutorul căruia se realizează o evidenţă centralizată şi cronologică a tuturor operaţiunilor efectuate cu mijloacele de transport.

monitoruloficial.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*