Primă pentru căsătorie şi  pentru naşterea celui de-al treilea copil

Primă pentru căsătorie şi pentru naşterea celui de-al treilea copil

La Senat a fost depusă o propunere legislativă care prevede ca tinerii care se căsătoresc până în 35 de ani să beneficieze de o primă de 15.000 de lei. De aceeași sumă ar urma să beneficieze și familiile, la nașterea celui de-al treilea copil, pentru „recunoașterea contribuției aduse națiunii”.

Propunerea legislativă denumită „Lege privind consolidarea statului prin susţinerea creşterii demografice” a fost înregistrată marți, 20 septembrie, la Senat. familie

Potrivit inițiatorului, deputatul UNPR Iacob Pușcaș, România va rămâne până în anul 2050 cu o populație rezidentă de aproximativ 16 milioane de persoane, fără a fi luată în calcul migrația. Acesta susține că familia este celula de bază în toate societățile, de aceea familia trebuie privită cu responsabilitate și statul trebuie să se implice în a avea familii solide.

„Se consideră familie numeroasă familia care cuprinde pe lângă soți și cel puțin trei copii. Pentru aceste familii statul propune facilități fiscale și ajutoare bănești având ca scop consolidarea familiei”, se precizează în expunerea de motive. Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptaţi, indiferent de modurile de stabilire a legăturii de filiaţie.

Astfel, potrivit propunerii legislative, în momentul naşterii celui de-al treilea copil, familia numeroasă va primi „prima pentru recunoaşterea contribuţiei aduse naţiunii”. Cuantumul acesteia este de 15.000 de lei.

De asemenea, tinerii de până la 35 de ani vor primi la căsătorie din partea statului o „primă de recunoaștere a contribuției adusă societății prin căsătorie”, în valoare de 15.000 de lei. În cazul divorțului înainte de trecerea a 5 ani de la căsătorie, fiecare soț este obligat să restituie jumătate din suma primită, în termen de 90 de zile de la pronunţarea divorţului.

După căsătorie, tinerii vor fi scutiţi de la impozitul pe salariu.

Propunerea legislativă prevede că familia numeroasă va beneficia de o alocaţie suplimentară lunară, pe familie, în cuantum de 50% din salariul minim brut pe economie. Pentru a beneficia de această alocaţie, familia trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii:

– toţi copiii să aibă sub 18 ani,

– să frecventeze cursurile învăţământului de stat obligatoriu,

– toţi membrii familiei să aibă domiciliul sau reşedinţa în România,

– părinţii să locuiască împreună cu copiii,

– cel puţin un părinte să facă dovada unui venit pentru care se plătesc contribuţii la stat.

Documentul scutește soţii familiei numeroase de impozitul pe veniturile obţinute din salarii. De asemenea, familiile care desfăşoară activităţi producătoare de venit în afara celui salarial vor fi scutite de 50% din valoarea impozitului datorat.

În cadrul familiei numeroase, mama beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu câte doi ani pentru fiecare copil, dar nu mai mult de opt ani, scrie news.ro.

Propunerea legislativă mai prevede că TVA-ul pentru produsele de igienă şi îngrijire destinate copiilor în vârstă de până la 6 ani, inclusiv, este de maximum 5%.

Iniţiatorul proiectului propune ca Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să asigure fondurile necesare pentru acordarea acestor drepturi. Sumele acordate nu sunt impozabile şi nu pot constitui obiectul urmăririi şi executării silite.

La dispoziţii tranzitorii, propunerea legislativă prevede că dispoziţiile legii se aplică inclusiv familiilor numeroase devenite aşa în ultimii cinci ani de la intrarea în vigoare a legii şi tinerilor care în ultimii cinci ani de la aplicarea prevederilor s-au căsătorit şi la data căsătoriei aveau ambii vârsta de până la 35 de ani.

sursa: senat.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*