Garda de Mediu, va avea noi atribuţii de control

Garda de Mediu, va avea noi atribuţii de control

Un proiect de hotărâre de Guvern aflat în consultare publică la Ministerul Mediului oferă noi atribuţii Gărzii Naţionale de Mediu. Va avea dreptul să verifice, ca autoritate publică a statului, orice persoană fizică sau juridică în domeniul respectării condiţiilor de mediu. Comisarii vor putea efectua verificări pe timp de zi sau noapte şi chiar în trafic, vor putea solicita orice fel de document de la firme şi vor putea dispune şi suspendarea activităţii sau sigilarea instalaţiilor. Pentru a acoperi noi atribuţii, se va angaja personal şi instituţia va fi reorganizată.garda-de-mediu

GNM este un corp specializat de inspecție și control, iar comisarii sunt funcționari publici numiți în funcții publice specifice, în conditiile legii, care pot lua măsuri de sancționare, de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii în domeniul de competență sens în care menționează în procesul-verbal măsurile de conservare/ valorificare luate în privința acestor bunuri, de suspendare/ încetare a activității ca urmare a poluarii și deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului și a măsurilor stabilite în notele de constatare și în rapoartele de inspecție și control.

Personalul GNM cu atribuţii de control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi sau în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.

Comisarii de mediu “controlează activităţile a căror desfășurare poate avea impact asupra mediului și/sau poate conduce la deteriorarea mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară”, se precizează în proiect.

De asemenea, aceştia pot solicita “entității private și/ sau publice punerea la dispoziție a actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv registre și alte forme de evidență deținute de persoana controlată, a avizelor, certificatelor, adreselor și răspunsurilor autorităților, corespondenței, contractelor, documentelor financiar-contabile, necesare efectuării inspecției și controlului”.

Comisarii de mediu vor putea efectua şi controale în trafic. “Controlează mijloacele de transport oprite în trafic de personalul de specialitate din cadrul autorității publice din domeniul internelor în scopul verificării gradului de respectare a prevederilor legale privind transportul mărfurilor și deșeurilor, specii din flora și fauna săbatică”, este una dintre prevederile din proiect.

De asemenea, “controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, inclusiv deșeuri și verifică legalitatea acestora, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), și a Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice”.

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat din domeniul protecţiei mediului este de 3.618, din care:

– Garda Naţională de Mediu – 889 de posturi;

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine – 1.956 de posturi;

– Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” – 171 de posturi;

– Gărzi forestiere – 602 posturi.

guv.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*